Публикации

Показват се публикации с етикета Районен съд Балчик

Районен съд Балчик за запознаване на местната общественост

Изображение
Продължава кампанията на Районен съд Балчик за запознаване на местната общественост с приложението на медиацията
РС Балчик продължава започналата през 2015 година кампания за популяризиране на медиацията като способ за доброволно, бързо и евтино разрешаване на възникнали спорове. Инициативата е посветена на 16 април – деня на Конституцията и юриста.
На 13 април 2016 година двама съдебни служители Миглена Йорданова и Радостина Стоилова се срещнаха със заинтересовани граждани в селата Кранево, Оброчище и Рогачево, община Балчик. Обсъдено бе приложението на медиацията при разрешаване на спорове за издръжка, родителска отговорност, по въпросите за делба на наследствени имоти, договорни отношения и тяхното неизпълнение.
Проявилите желание да научат за медиацията, бяха информирани за програма „Спогодби”, която действа в РС Балчик от 2012 година и чиято цел е да предостави на гражданите необходимата им информация и те да бъдат насърчени да ползват медиацията като модел за ускорено и взаимоиз…

Кметове и техни служители гостуваха на Районен съд Балчик

Изображение
Районен съд Балчик обсъди с кметове връчването на съдебните книжа
Кметове и техни служители гостуваха на 09.03.2016 г. на Районен съд Балчик. Причина за посещението на 19 - те общинари в Съдебната палата е обсъждане на проблеми при връчване на съдебните книжа по граждански и наказателни дела.
Административният ръководител на съда Ивелина Велчева и съдия Даниела Игнатова припомниха на присъстващите правилата за връчване на съдебните документи. Коментирано бе и прилагането на новата съдебна практика на касационните съдилища в тази насока. Призовкарят при РС Балчик Добринка Жекова представи различни случаи от своята дългогодишна практика.
Много от присъстващите в залата проявиха интерес към връчването чрез залепване на уведомление. Те споделиха своя опит и трудности при прилагането на този институт. Бяха разисквани и възможности за улеснение на съвместната работа между институциите.
Дейността по връчване на съдебните книжа е от изключително значение за работата на съда. Тя е предпоставк…

Районен съд – гр. Балчик организира обучение

Изображение
Районен съд – гр. Балчик организира обучение на кметове и кметски наместници за връчване на съдебни книжа
Районен съд - гр. Балчик организира на 09.03.2016 г. от 13,30 ч. среща с връчителите на съдебни книжа от кметствата на селата, разположени на територията на Община Балчик. Темата на събирането е връчването на призовки и съобщения по Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Целта на срещата е да се подобри начина на оформяне и своевременно връщане на съдебните документи. Районен съд – гр. Балчик уточнява, че стандартно оформените призовки и съобщения са гаранция за зачитане правата на участниците в делата и предпоставка за своевременно разгледан и решен съдебен процес.

Районен съд – гр. Балчик разчита с тази своя инициатива да направи по ефективни работните си отношения с лицата, които взаимодействат с него. В случая това са кметовете и кметските наместници в селата, които по закон са задължени да връчват съобщения, когато в мястото на връчване няма съдеб…

Денят на отворени врати в Районен съд Балчик

Изображение
Денят на отворени врати в Районен съд Балчик - задълбочен поглед към съдебната система отвътре
Над 80 гости посрещна Районен съд Балчик в Деня на отворени врати, посветен на 135-ата годишнината от създаването му. Официални гости на събитието бяха г-жа Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Публична комуникация”, г-н Камен Иванов – член на Висшия съдебен съвет и съдия Адриана Панайотова – заместник-председател на Окръжен съд Добрич, Милена Гунчева - председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и други. Поздравления за празника бяха получени от г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, г-жа Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд Варна и г-н Георги Милков – председател на УС на Сдружение „Център на НПО в Разград”.

„Първите съдии в страната и в Балчик след Освобождението са гледали на правосъдието, като на държавна функция от първостепенна важност, чийто основен правораздавателен принцип е то да бъде …

Районен съд Балчик - „Ден на отворени врати”

Изображение
Районен съд Балчик представя дейността си в „Ден на отворени врати” на 30 септември
Районен съд Балчик ще проведе утре - 30.09.2015 г., Ден на отворените врати, посветен на 135-ата годишнина от създаването му.

Програмата на Деня, който ще бъде открит в 10 ч. в двора на Съдебна палата Балчик, представя различни акценти от дейността на съда.

Изложба, посветена на Кръстю Мирски - едни от стожерите на съдебната власт в града след Освобождението , ще покаже част от историята на съда. За живота и дейността на един от първите съдии тук ще разкаже г-жа Кристина Спасова – уредник в Исторически музей Варна, която подготви експозицията. На откриването ще присъства г-жа Кирилка Стойнова - автор на книгата „Кръстю Мирски общественик и книжовник”, която подари екземпляр от творбата си на Районен съд Балчик. На празника е поканен и едноименният потомък на тачения от юристите в града бивш председател на съдебната институция Кръстю Мирски.

Планирано е представяне на новосъздаден албум за историята н…

Районен съд Балчик с нововъведения. Адмирации!

Изображение
РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК ОТКРИВА АДАПТИРАНА ЗА ЩАДЯЩО ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ СЪДЕБНА ЗАЛАСъдебна зала, адаптирана за изслушване на деца по наказателни и граждански дела, ще открие Районен съд Балчик. Тя ще бъде представена в „Деня на отворени врати” на 30.09.2015 г., когато съдът отбелязва 135-ата годишнина от създаването му. Сред гостите на Деня са поканени и ученици от СОУ „Христо Ботев” в града.

В залата е създаден кът за деца с удобни за тях мебели, играчки, моливи и блокчета за рисуване. В дружелюбна среда те ще дават показания по бракоразводни дела, по казуси за домашно насилие и други.

Така Районен съд Балчик създава условия да се избегне травмирането на детската психика в процеса на правораздаване, както и за защита на правата и законните интереси на малолетните и непълнолетните. Същевременно се повишават гаранциите, че получената от тях информация по конкретния съдебен казус ще бъде точна и пълна, съответно ще се приложи ефективно правосъдие.

Ремонтъ…

Среща, посветена на детското правосъдие

Изображение
Съдии от Районен съд Балчик обсъдиха детското правосъдие с ученици в града.
Среща, посветена на детското правосъдие, проведоха днес председателят на Районен съд Балчик Ивелина Велчева и заместник-председателят на съда Цонко Иванов. Те посетиха СОУ“Христо Ботев“ в гр.Балчик, където обсъдиха с ученици от горните класове законодателството, свързано с детското правосъдие, и неговото приложение.

Визитата е част от инициативите, с които се отбелязва 135–ата годишнина от създаването на Районен съд Балчик с Указ №465/15.08.1880г. на Александър Първи Батенберг. Председателят на съда г-жа Велчева покани учениците на посветения на юбилея „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 30.09.2015 г. от 10 ч.

На срещата в СОУ „Христо Ботев” днес заместник-председателят на съда Цонко Иванов разясни хуманното отношението на държавата към децата и очакваните законодателни промени за младежкото правосъдие. Разисквани бяха понятието малолетно и непълнолетно лице, пр…