Dobrich News Добрич новини

Районен съд Балчик - „Ден на отворени врати”

Районен съд Балчик представя дейността си в „Ден на отворени врати” на 30 септември


Районен съд Балчик ще проведе утре - 30.09.2015 г., Ден на отворените врати, посветен на 135-ата годишнина от създаването му.

Програмата на Деня, който ще бъде открит в 10 ч. в двора на Съдебна палата Балчик, представя различни акценти от дейността на съда.

Изложба, посветена на Кръстю Мирски - едни от стожерите на съдебната власт в града след Освобождението , ще покаже част от историята на съда. За живота и дейността на един от първите съдии тук ще разкаже г-жа Кристина Спасова – уредник в Исторически музей Варна, която подготви експозицията. На откриването ще присъства г-жа Кирилка Стойнова - автор на книгата „Кръстю Мирски общественик и книжовник”, която подари екземпляр от творбата си на Районен съд Балчик. На празника е поканен и едноименният потомък на тачения от юристите в града бивш председател на съдебната институция Кръстю Мирски.

Планирано е представяне на новосъздаден албум за историята на съда. Гостите ще получат изготвените по повод годишнината две брошури – за историята и дейността на Районен съд Балчик, и за Кръстю Мирски.

Присъстващите ще разгледат адаптираната съдебна зала за изслушване на деца. Оформянето на интериора в нея, бе постигнато освен с бюджетни средства, така и чрез дарените от деца на служители и приятели кукли, фигурки от пластилин, рисунки. Впечатления очакваме да споделят поканените г-жа Ева Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Офелия Кънева - представител на Центъра за обществена подкрепа в Балчик.

Програмата ще продължи със среща на тема „Медиацията като услуга, популяризирана от Районен съд Балчик“. На нея ще присъстват адвокати, юристи, заинтересовани от приложението й. Г-жа Милена Гунчева - председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд, ще разкаже за своя опит при прилагане на института. Председателят на Районен съд Балчик г-жа Ивелина Велчева ще обобщи резултатите от проведената през месец септември кампания за популяризиране на медиацията в общината.

Предвидена е също лекция от магистрати за структурата и функционирането на съдебната власт и вписванията в Районен съд Балчик. Пред ученици ще бъде демонстрирана програмата за случайно разпределение на делата и новата интернет страница на съда. Сайтът вече предлага на потребителите двуезична версия на английски и български език.

Магистрати и служители от Районен съд Балчик ще посрещнат гости и посетители на празника, сред който са поканени Министърът на правосъдието, членове на Висшия съдебен съвет, бивши колеги съдии, представители на държавни и общински институции в града и района, ученици и симпатизанти.

Посещението Ви ще е удоволствие за нас!