Dobrich News Добрич новини

Районен съд Балчик с нововъведения. Адмирации!

РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК ОТКРИВА АДАПТИРАНА ЗА ЩАДЯЩО ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ СЪДЕБНА ЗАЛАСъдебна зала, адаптирана за изслушване на деца по наказателни и граждански дела, ще открие Районен съд Балчик. Тя ще бъде представена в „Деня на отворени врати” на 30.09.2015 г., когато съдът отбелязва 135-ата годишнина от създаването му. Сред гостите на Деня са поканени и ученици от СОУ „Христо Ботев” в града.

В залата е създаден кът за деца с удобни за тях мебели, играчки, моливи и блокчета за рисуване. В дружелюбна среда те ще дават показания по бракоразводни дела, по казуси за домашно насилие и други.

Така Районен съд Балчик създава условия да се избегне травмирането на детската психика в процеса на правораздаване, както и за защита на правата и законните интереси на малолетните и непълнолетните. Същевременно се повишават гаранциите, че получената от тях информация по конкретния съдебен казус ще бъде точна и пълна, съответно ще се приложи ефективно правосъдие.

Ремонтът и новото оборудване на съдебната зала са осъществени със средства от бюджета на Районен съд Балчик. Институцията се стреми да отговори на съвременните търсения и иновативни начинания в съдебната система, а от друга страна да предостави по-добри грижи за децата, страни в съдебен процес.