Breaking News

Денят на отворени врати в Районен съд Балчик

Денят на отворени врати в Районен съд Балчик - задълбочен поглед към съдебната система отвътре


Над 80 гости посрещна Районен съд Балчик в Деня на отворени врати, посветен на 135-ата годишнината от създаването му. Официални гости на събитието бяха г-жа Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Публична комуникация”, г-н Камен Иванов – член на Висшия съдебен съвет и съдия Адриана Панайотова – заместник-председател на Окръжен съд Добрич, Милена Гунчева - председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и други. Поздравления за празника бяха получени от г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, г-жа Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд Варна и г-н Георги Милков – председател на УС на Сдружение „Център на НПО в Разград”.

„Първите съдии в страната и в Балчик след Освобождението са гледали на правосъдието, като на държавна функция от първостепенна важност, чийто основен правораздавателен принцип е то да бъде бързо, евтино и лесно достъпно, да предвижда бързо удовлетворение на накърненото право и интерес на гражданите. Този приоритет е запазен в Районен съд Балчик и днес”, отбеляза в слово към гостите председателят на Районен съд Балчик Ивелина Велчева. Приветствие към съда от името на Висшия съдебен съвет поднесе членът на Съвета Магдалена Лазарова. Тя изрази признателност към всички поколения юристи, които години са изграждали облика на Балчишкия районен съд и към настоящите магистрати, които продължават традициите с професионализъм и морал.

Представителят на Окръжен съд Добрич съдия Адриана Панайотова наблегна в поздравителната си реч на бързото, качествено и независимо правосъдие, с което Районен съд Балчик може да се гордее.

В поздравителен адрес главният прокурор на Република България Сотир Цацаров засвидетелства своето уважение към усилията, всеотдайността и волята, с които съдиите и служителите изпълняват високоотговорната си работа.

В поздравителен адрес председателят на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян посочва: „Юбилеят е изключителен повод да Ви поздравя

за професионализма и отговорността, с които всеки ден утвърждавате правовия ред и законността в държавата!”

Сдружение “Център на НПО в Разград“ заявява в поздравителен адрес, че „ Районен съд Балчик създава условия за ефективна и прозрачна среда за своите граждани”. „Бих искал да Ви насърча да продължавате активно да привличате общността в своите политики, като израз на Вашата готовност за публичност в съдебния процес и прилагането на закона”, казва председателят му Георги Милков.

Денят на отворени врати в Районен съд Балчик започна с изпълнение на Детски народен състав с ръководител г-жа Галина Гавраилова от гр. Балчик. След тържествените слова, съдия Галин Георгиев - дългогодишен председател на институцията, сподели спомени за развитието на съда в продължителния период под негово ръководство. Във фоайето на Съдебна палата Балчик бе открита изложба,

посветена на Кръстю Мирски – родоначалник на съдебната власт в града след Освобождението. Представен бе и новосъздаден албум за историята на съда, екземпляр от който Районен съд Балчик ще подари на Висшия съдебен съвет.

Присъстващите участваха в откриването на адаптираната съдебна зала за изслушване на деца, създадена с цел избягване на травмирането на психиката на ненавършилите пълнолетие деца.

Програмата продължи със среща на тема „Медиацията като услуга, популяризирана от Районен съд

Балчик“. На нея присъстваха адвокати, медиатори, заинтересовани от приложението й. Г-жа Милена Гунчева - председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд, представи своя опит при прилагане на института. Председателят на Районен съд Балчик г-жа Ивелина Велчева обобщи резултатите от проведената през месец септември кампания за популяризиране на медиацията в общината. Участниците се включиха активно в дискусията за начините за популяризиране на института в бъдеще и набелязаха идеи за представянето му в интервю и публикации в местните медии. Замислени са съвместни с Центъра за медиация и спогодби към Софийски районен съд „Седмици по медиация”. Подробно бе разисквано взаимодействието между адвоката и медиатора в процедурата по медиация.

Лекция за структурата и функционирането на съдебната власт и вписванията в Районен съд Балчик изнесоха съдия Даниела Игнатова и Красимир Господинов – съдия по вписвания.

Съдия Цонко Иванов демонстрира пред присъстващите новата програма за случайно разпределение на делата и новата интернет страница на съда.

Служители от съда показаха на присъстващите ученици съдебните зали, деловодството и регистратурата на съда. Интерес у тях предизвика Бюро съдимост.

С проведения Ден на отворените врати съдиите и съдебните служители на Районен съд Балчик се надяват да са създали предпоставка за

по–задълбочено опознаване на съдебната система и в частност на техния съд.