Dobrich News Добрич новини

Кметове и техни служители гостуваха на Районен съд Балчик

Районен съд Балчик обсъди с кметове връчването на съдебните книжа
Кметове и техни служители гостуваха на 09.03.2016 г. на Районен съд Балчик. Причина за посещението на 19 - те общинари в Съдебната палата е обсъждане на проблеми при връчване на съдебните книжа по граждански и наказателни дела.
Административният ръководител на съда Ивелина Велчева и съдия Даниела Игнатова припомниха на присъстващите правилата за връчване на съдебните документи. Коментирано бе и прилагането на новата съдебна практика на касационните съдилища в тази насока. Призовкарят при РС Балчик Добринка Жекова представи различни случаи от своята дългогодишна практика.
Много от присъстващите в залата проявиха интерес към връчването чрез залепване на уведомление. Те споделиха своя опит и трудности при прилагането на този институт. Бяха разисквани и възможности за улеснение на съвместната работа между институциите.
Дейността по връчване на съдебните книжа е от изключително значение за работата на съда. Тя е предпоставка за разглеждане и приключване на съдебните производства в разумни срокове, условие за повишаване на доверието на гражданите в съда. Същевременно надлежното призоваване и своевременно връщане на документите е гаранция за защита правата и интересите на гражданите, участници в съдебния процес.
С проведената среща Районен съд Балчик се надява да направи по - ефективни взаимоотношенията си с общинските органи при съвместната им работа.