Dobrich News Добрич новини

Съвременни художници на Балчик

От 20 до 27 септември на територията на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" ще се проведе художествен пленер, част от проекта "Съвременни художници на Балчик".

Инициатор и представящ проекта, стартирал през 2004 година, е Elite Art Club UNESCO от Румъния. Държавен Културен Институт "Културен център "Двореца", като партньор от българска страна има удоволствието да организира и изложбено представяне на творбите на художниците в галерия "Тихото гнездо". Артистите, участващи в пленера ще рисуват, вдъхновявайки се от природната красота, архитектурата и изящността на всичко, включено в груповия паметник на архитектурното и парково изкуство "Двореца", през периода на изданието.

Томаш Борбала, Флорина Бреазу, Габриела Кулик, Даниела Донту, Еужен Йован, Надежда Лунгу, Георгиан Мазерши и Андреа Медар са авторите, включени в изданието на проекта "Съвременни художници на Балчик", на територията на България, през периода 20 - 27 септември 2016 г. в Културен център "Двореца"- Балчик.

Творбите на художниците, освен в галерията на Културен Институт "Двореца" - България, ще бъдат представени и в галерия Elite Art - Букурещ, както и в Ella Traveland - Румъния.

Сътрудничеството между двете културни организации от българска и румънска страна има творческа история, като съвместните ни усилия са насочени в посока на още по-добри реализации в бъдещи проекти и периоди.