Dobrich News Добрич новини

На различни езици с широко сърце

На 26 септември 2016 година /Европейски ден на езиците/ от 9.30 часа във фоайето на Висше училище по мениджмънт в гр. Добрич /ул. „България“ №3/ се открива интересно събитие – „На различни езици с широко сърце“, една идея, реализирана от Висше училище по мениджмънт, Профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ и Народно читалище „Йордан Йовков-1870“, съпричастни с каузата на Фондация „Малки ангели“, подкрепяща деца, болни от рак и техните семейства.

Това е ден на езиците, на жестомимичния език, на езика на изкуството и на езика на милосърдието.
Ще прозвучат стихове, песни на различни езици, ще чуем и музикални изпълнения на различни инструменти, изпълнение от ученици и преподаватели от школите на Народно читалище“Йордан Йовков-1870“, СОУ „Св. Климент Охридски“ и ПГТП „Райко Цончев“.
В нашето Езиково ателие кметът на град Добрич, господин Йордан Йорданов, ще напише на български език ключовите думи на събитието - „милосърдие“, „любов“, „сърдечност“ и др. Чуждестранни студенти от Висше училище по мениджмънт, ученици от ПГТП „Р. Цончев“, преподаватели и наши съграждани с различен майчин език, ще ги напишат на родните си езици и на езиците, които владеят. Специално място в ателието ще има и превод на същите думи на жестомимичен език, осъществен с подкрепата на председателката Дружеството на глухите в гр. Добрич. Участниците в събитието ще могат да упражнят изговарянето на думите от всеки език и представянето им на жестомимичен език.
Специален акцент е изложба-базар в полза на Фондация „Малки ангели“. Експонатите са изработени от нейни доброволци или са предоставени от дарители.
Поканваме нашите съграждани, които желаят да подкрепят каузата на Фондация „Малки ангели“, които желаят да споделят невероятния език на изкуствата и които желаят да се докоснат до говорното, писменото и жестомимичното езиково многообразие в света на хората, да дойдат и да говорим на различни езици, но с широко сърце.
Заповядайте да споделим заедно енергията на този ден и да направим нашите ангели и себе си щастливи!

Висше училище по мениджмънт открива новата академична година 2016-2017