Dobrich News Добрич новини

Поведение и действие на населението при горски и полски пожари

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ
[ПРИ ПОЖАРИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И СГРАДИ]
Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне под обсега на пожара.

Съобщете за пожара на тел.112 или в кметството на населеното място, в Община град Добрич или на Органите на пожарна безопасност и защита на населението на тел. 058/658 100 и тел. 058/ 622 112.

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или на други голи места. Използвайте вода, ако има наблизо намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.

Покрийте откритите части на тялото си, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Предвижвайте се приведени. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.

Оказвайте съдействие на гасаческите екипи при локализиране пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

ПРИ ПОЖАРИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И СГРАДИ

Запазете самообладание и предайте за опасността на хората около вас.

При пожар в сграда изключете електричеството, газта, затворете прозорците и вратите. Напуснете сградата, като използвате стълбището, външни стабилни стълби, балкони и други. Не използвайте асансьорите.

За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате - направете от чаршафи, одеяла и завеси.

При преминаване през задимено пространство, поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени.

Ако се запали част от облеклото ви, бързо съблечете горящата дреха, ако това е невъзможно, загасете чрез обвиване с друга дреха или одеяло.

Ако е невъзможно да излезете от сградата, изкачете се на покривната площадка. Ако сте в жилищно помещение и няма възможност да го напуснете, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри дрехи или кърпи и пуснете душа. Обливайте с вода, за да не прегрее организмът. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение по мобилен телефон или някакъв друг начин.

Особено опасни при горене на пластмаси са токсични газове. При тях се отделя фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара, трябва да преминете през медицински преглед.

Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерала вода. Потърсете специализирана медицинска помощ.

При отравяне с въглероден оксид (CO), пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане. На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.

Ако се намирате на открито в замърсения район, незабавно го напуснете в посока перпендикулярна на разпространението на газовия облик и потърсете помощ от медицинските власти.

Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, спрете вентилацията на купето и по най-късия път напуснете замърсения участък

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

Община град Добрич, Оперативен дежурен по Общински съвет за сигурност:

Телефон 058/602 724; телефон/факс 058/605 624

Единен Европейски телефон за спешни повиквания:

Телефон 112

Областна администрация Добрич, Оперативен дежурен по Областен съвет за сигурност:

Телефон 058/601 517

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР, Оперативен дежурен в Оперативен център

Телефон 058/ 622112

Телефон 058/ 658/100Община град Добрич