Dobrich News Добрич новини

Банкова сметка за дарения

Община град Добрич: Открита е банкова сметка за дарения

Община град Добрич открива банкова сметка, на която гражданите, които имат възможност и желаят да дарят средства за пострадалите от природното бедствие могат да го направят.
Община град Добрич

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД

IBAN BG 06 SOMB 9130 84 10000644

Код за вид плащане: 44 51 00


Община град Добрич