/*------

Горещи Новини / Breaking News

Банкова сметка за дарения

Община град Добрич: Открита е банкова сметка за дарения

Община град Добрич открива банкова сметка, на която гражданите, които имат възможност и желаят да дарят средства за пострадалите от природното бедствие могат да го направят.
Община град Добрич

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД

IBAN BG 06 SOMB 9130 84 10000644

Код за вид плащане: 44 51 00


Община град Добрич

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]