Dobrich News Добрич новини

Международна академия организира футболен турнир

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ МОБИЛИЗИРАТ ЧРЕЗ ФУТБОЛА РИСКОВИ ОБЩНОСТИ В БОТСВАНА

В периода 27 февруари – 8 март 2017 г. в град Маун, Ботсвана се организира Международна академия под надслов „Спортът като средство за въздействие и мобилизиране на общности“. Представители на 4 държави от 3 различни континента - Европа (България), Азия (Турция) и Африка (Зимбабве, Ботсвана) вземат участие в международното събитие. Страната ни е представена от 20 младежки работници и 3-ма обучители от името на сдружението Футболен клуб „Интер“, което е и водеща организация в инициативата. Домакин е сдружението „Поетаванго“ от гр. Маун, известен още като „вратата“ към прочутата делта на р. Окаванго, разположен в северозападна Ботсвана.

Събитието се провежда в рамките на проект “Възраждане и мобилизиране на общности чрез спорт: Интегриране на мениджмънта на спортни събития в работата с младежи за постигане на трайнo социално въздействие” (SCORE), който се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейската комисия по Договор №: 2016-1668/ 001-001. Проектът е вдъхновен именно от историята на местен ботсвански футболен отбор - Санкойо Буш Бъкс, който е забележителен пример за това как футболът е спомогнал за интеграцията на местната общност. Отборът е основан през 1996 г. в малко село с население под 500 души (повечето от които са били от малцинствен произход), раздирано от племенни конфликти. След като отборът събрал на едно място младежи от различните племена в обща игра, вътре-общностните конфликти и недоверие между семействата били преодолени и било поставено началото на сплотена и стабилна местна общност. Сега отборът вече играе във висшата лига в Ботсвана.
Черпейки вдъхновение от този пример, партньорите по проекта организират и Международната академия, която в рамките на 8 дни подготвя младежки работници как да организират спортни събития, чрез които да промотират и въздействат на младежите в местните общности по различни социални въпроси. Учебната програма на академията включва теоретични занятия в областта на: Мениджмънта на спортни събития, Социално въздействие чрез спорт, Социално предприемачество и иновации, които са съчетани с практически упражнения – уоркшопове или работилници). Пилотният елемент на програмата носи интегрираната в обучението иновативна обучителна практика – „учене чрез правене“, която се изразява в организацията на футболен турнир, осъществявана от самите обучаеми в академията. Турнирът има мащаб на международното спортно събитие, в което се включиха представители на ФК „Интер“, които се съревноваваха на футболния терен с пет отбора от Ботсвана – аматьорски и такива, които са част от първа дивизия (Маун Тайгърс) и висшата лига в страната. Една от последните срещи, която ще бъде изиграна ще бъде със самия Санкойо Буш Бъкс, който е и вдъхновението за реализацията на проекта. Всички срещи, които са проведени до момента приключиха в полза на ФК „Интер“, като само една бе с равен резултат.
Участниците в събитието, както и стотиците представители на местната общност в Маун (Ботствана), бяха запознати от представителите на българската делегация и с нашите обичаи и традиции – мартеницата, конните надбягвания на Тодоров ден, а на 3-ти март им беше разказано и за националният празник на България. В рамките на специално организирани 4 футболни работилници за местни ученици (включително и такива в неравностойно положение) младежките работници от ФК „Интер“ промотираха социалното включване, не-дискриминацията и толерантността, а също така и демонстрираха професионални методики, които се прилагат по време на тренировки по футбол, тактики за игра и технически отигравания. Повече от 700 души – деца и възрастни с интерес към спорта бяха въвлечени в дейностите по време на академията и имаха възможност да се насладят на създадената атмосфера на приятелство, споделяне на добри практики и взаимно учене.
Повече информация за това събитие, както и останалите дейности, може да бъде намерена на интернет страницата на проекта: score-project.info