Dobrich News Добрич новини

6.5 млн. лв. укрито ДДС разкри НАП Варна със съдействието на колеги от ЕС

При 360 извършени проверки на варненски фирми през изминалата година, инспектори от НАП Варна са потърсили допълнителна информация относно икономическата им дейност в други страни-членки на ЕС.
След получаването и обработването на получената информация, 15 от проверките са преминали в ревизии, като след приключването им са установени допълнителни задължения по ДДС в размер на 6 530 000 лева. На други 75 фирми са съставени актове за установяване на административни нарушения. Инспекторите по приходите от териториалната дирекция изискват, а така също и осигуряват на колегите си от ЕС данъчна информация, подпомагаща ги при извършването на контролно-ревизионната дейност на фирмите. Най-често информацията, получавана и предавана по информационните канали, е свързана с необходимостта от потвърждаване на извършени вътреобщностни доставки, потвърждения за реално получаване на стоки от европейски търговци, посочени от варненските фирми като получатели, а така също се разменя информация за съпътстващи сделката документи – отчетни регистри, фактури, договори и др. Предаването на информацията се извършва по електронен път, като комуникационната среда за пренос на данни е с голяма степен на защита.
„Работим еднакво добре както с българските институции, така също и с колегите от ЕС. Съвместните ни действия са част от мерките, които НАП Варна предприема, за да може да противодействаме своевременно и ефективно на опитите за измами с ДДС и нанасянето на щети на бюджета“, заяви териториалният директор Милена Колева.