Dobrich News Добрич новини

Периодични издания от личната библиотека на Петър Увалиев

По повод Месеца на дарителството Регионална библиотека „Дора Габе” представя периодични издания от личната библиотека на Петър Увалиев. Добрич има щастието да притежава една голяма част от тази огромна лична колекция, подарена на регионалната библиотека от Соня Рув-Увалиева и Фондация „Семейство Увалиеви”. Неведнъж сме експонирали изложби с книги от специалната сбирка и интересът на добричлии към тях винаги е бил голям. За първи път предоставяме на вниманието на посетителите периодични издания от личната библиотека на Петър Увалиев.

Също както и книгите, периодичните издания са от онези области на знанието, към които са насочени интересите на притежателя им – литература и литературознание, езикознание, изкуство, кино, театър, философия, естетика, история. Повечето от тях са отделни броеве от различни години, като от по-стари периоди преобладава чуждоезичната периодика – на френски, английски, немски, руски, италиански, испански и други езици. Някои от заглавията са „Philosophy”, “The British Journal of Aesthetics”, “Paris Theatre”, “Art and Artists”, “Il drama”, “L’arte moderna”, “Вопросы литературы”, „Opera”, “Umetnost”, “Bianco e nero”, “Kunst and Humor”, “Art in America”, “Scandinavian Art”, “Filmcritica” и др.

Макар да се срещат отделни заглавия от предходни десетилетия, по-голямата част от наличните български периодични издания са от времето след 1990-та година. Между тях са „Факел”, „Съвременник”, „Летописи”, „Орфей”, „Литературна мисъл”, „Философска мисъл”, „Философия”, „Театрална библиотека”, „Театър”, „Проблеми на изкуството”, „Език и литература” и др.

Експозицията е разположена в Централното фоайе на библиотеката и можа да бъде разгледана от 3 до 21 октомври 2016 г.