Dobrich News Добрич новини

Има ясно разписани отговорности на различните държавни и общински институции, припомня Областният управител

От първия ден на бедствието в Добрич /19 юни/ е създадена организация с висока степен на координация и отлична комуникация в лицето на Премиера, Министъра на отбраната, Министъра на вътрешните работи и Областния управител Недко Марчев. Продължават действията на модулните групи от Сухопътните войски.

От 27 юни, военнослужещи от състава на военните формирования 54060 - Шумен, 28880- Белене и 32420 - Русе, са изпратени за оказване на помощ на населението след наводнението в гр. Добрич и продължават да оказват помощ на пострадалите в града.
Под ръководството на командира на военно формирование 54060 - Шумен подполковник Веселин Христов и заместник - командира майор Петър Гергов военнослужещите са разпределени на групи, в три от засегнатите части на града с необходимата специализирана техника. Личният състав от формированието е оборудван с возим инструмент (кирки и лопати), моторни помпи, моторни резачки, защитно гумирано облекло, транспортното осигуряване и 1 (един) екскаватор ЕОВ - 4421.

ИНФОРМАЦИЯ към 1 юни 2014 г.:

Първата група военнослужещи почиства речното корито на р. Добричка /отводнителния канал/ от дървета, храсти и други отпадъци. До днес /1 юли/, са изчистени над 1600 метра от речното корито.

Втората група участва в отводняването на канал - воден колектор на помпена станция за отпадни води, като използва наличните 4 броя моторни помпи, с цел възстановяване нормалното водоподаване в града. До момента са изпомпани над 1000 куб. метра вода.
Третата група военнослужещи разчистват отломки, строителни отпадъци и наноси от тиня в района на Хуманитарната гимназия и участва в сортиране и изнасяне на имущество от склада на ДКЦ - 2 гр. Добрич. До днес са извозени с товарни камиони над 400 кубика отпадъци.


„Необходимо е по-добро познаване на задълженията и на отговорностите, които носим на различните нива на управление", коментира още първия ден Министърът на отбраната Ангел Найденов. В законовата база и нормативните документи съществуват ясно разписани отговорности на различните общински, областни и държавни институции. „Прехвърлянето на отговорности води до тези трагедии", каза министър Найденов и допълни, че всеки трябва да следва действията, които се очакват от него.

В потвърждение на тези думи, Областният управител Недко Марчев припомня, че от страна на държавата, действията са започнали незабавно: в ранните часове на 20-ти, в Добрич пристигнаха премиерът Пл. Орешарски, министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната. До днес комуникацията е постоянна.