Dobrich News Добрич новини

Информация за ситуацията в Добрич на 1 юли

Екипи на Пожарна безопасност са отводнили в района на фирма „Бряст“ и улица „Индже войвода“. Екипите са в готовност при подаване на сигнали да реагират. ВиК извършва текущи дейности по възникнали аварии.
Водоподаването е нормално за целия град. Навсякъде в възстановено ел. захранването. Екипи на А. С. А. България почиства и измиват по бул. „Русия“ и в района на Хуманитарна гимназия. Районната ветеринарно–медицинска служба е в готовност да реагира при наличието на сигнали за умрели животни. Днес се извършва дезинфекция в района на Хуманитарна гимназия. Ще започне и обработка против гризачи в целия град. Шест екипа от общински служители продължават да описват пораженията. До настоящия момент са депозирани 738 заявления за щети в жилищните имоти, като 587 от къщите са обходени. От пострадалите семейства досега са постъпили 42 молби за настаняване в общински жилища. При бедствието в Добрич 16 жилищни сгради са срутени, а 27 са опасни и трябва да бъдат съборени. Други 18 къщи, пострадали при наводнението на 20 юни, трябва да бъдат укрепени. 45 военнослужещи от състава на Сухопътните войски разчистват жилищния комплекс „Юготизток“, Диагностично – консултативния център II и дерето на Суха река. От РЗИ информират, че остава в сила предупреждението да не се използва вода за питейно-битови цели-пиене, миене, готвене, къпане, към потребителите, ползващи вода от Зона Добрич - Запад - района над железопътната линия, който включва рилските блокове, района около бившите казарми, западна промишлена зона и квартал Рилци. Изследваните през почивните дни проби от тези зони не отговарят по микробиологични показатели. В тях продължава съвместното пробонабиране на РЗИ с представители на ВиК, както от крана на консуматора, така и от помпените станции. За останалата по-голяма част на град Добрич, която се захранва от Зона Добрич - водоема на 5-ти километър, водата отговаря по качество на здравните изисквания, съобщават от РЗИ - Добрич.

Община град Добрич