Dobrich News Добрич новини

Областният управител посрещна китайски инвеститори

Представители на холдинг BBCA Group China, в това число главният мениджър Хайуей Хи, днес проведоха работна среща с Областния управител Недко Марчев и неговия заместник Исмет Абил. Срещата бе инициирана от изпълнителния директор на „Клас олио" ООД Ерхан Фикрет, чието дружество е бизнес партньор на китайската корпорация. Присъства също собственикът на „Клас олио" ООД Мерт Йълмаз, а от българска страна в разговорите взеха участие зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев, Костадин Джатев, зам. изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, зам. кметът на Община Добричка Илдъз Юсун и кметът на Тервел Живко Георгиев.
[next]
Целта на посещението в област Добрич е да се обсъдят идеи, с оглед установяване на дълготрайни бизнес отношения с „Клас олио" ООД, заяви г-н Хи, в т.ч. строителство на нови заводи за преработка на слънчоглед и други земеделски продукти, както и стартиране на нови проекти. Той представи информация за BBCA Group China - огромен холдинг с годишен оборот над 6 млрд. долара, с производствени съоръжения и заводи на 3 континента.
[next]
Приветствайки гостите, Областният управител Недко Марчев подчерта значението на „Клас олио" ООД в икономическия профил на региона, като изтъкна, че оценява високо дейността на тази модерна, динамично развиваща се компания, която е сред водещите в хранително-вкусовата индустрия на страната; добре позната е на българския пазар от 2001 г., продуктите й днес се радват на силен интерес зад граница, включително на азиатския и на африканския пазар.
В хода на разговора, Областният управител, зам. изпълнителният директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции и зам. министър Явор Гечев, изтъкнаха предимствата на страната ни като едно от най-добрите места за инвестиции, с оглед на макроикономическата и финансова стабилност и най-благоприятни данъци в Европейския съюз. Споменати бяха приетите от българското правителство важни стъпки за привличане на инвеститори. Заявена бе категорична подкрепа и готовност за съдействие от страна на правителството и държавните институции за улесняване на бъдещи инвестиционни намерения на територията на областта.
В края на срещата, Областният управител Недко Марчев пожела установените контакти между „Клас Олио" ООД и световноизвестния китайски холдинг да се развият в дългосрочно партньорство: защото има потенциал за това, има възможности и перспектива, както и държавна подкрепа за насърчаване на чуждестранните инвеститори - убеден е Областният управител.[next]
Информация за BBCA Group China - световно известен холдинг с годишен оборот над 6 млрд. долара, с производствени съоръжения и заводи на 3 континента. Развива производство в областа на фармацията, биогоривата, хранително-вкусовата промишленост.
Последни инвестиции на холдинга:
- Бразилия 2013 г. - завод за преработка на царевица за 1,4 млрд. евро и пристанищен терминал на стойност - 320 млн. долара; Унгария 2012 г. - завод за добив на лимонена киселина и био продукти - 150 млн. долара; Тайланд -2011 г. - завод за 150 млн. долара.