Dobrich News Добрич новини

Обобщена информация за щетите в област Добрич ще бъде предоставена на Областния управител до 10 юли

В изпълнение на писмо на Заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, Областният управител Недко Марчев изиска от общините да предоставят информация за оценка на щетите от наводненията през месец юни, както и на породените от тях вторични бедствия.
Целта е да се кандидатства във фонд „Солидарност" на Европейския съюз за получаване на помощ под формата на финансови вноски. В тази връзка, в писмото до областните управители, Вицепремиерът уведомява, че съгласно последното изменение с Регламент (ЕС) №661/2014 на Европейския парламент и на Съвета, побликуван в официалния вестник на Европейския съюз на 27 юни 2014 г., има възможност да се отправи искане до Фонда за солидарност от засегната от бедствие държава-членка не само за „голямо природно бедствие", но и за „регионално природно бедствие", като условието за получаване на помощ за него са „преки щети" над 1,5% от БВП на съответния регион по NUTS ниво 2. /Класификация на териториалните единици за статистически цели в България/.
Тоталните „преки щети" обхващат щетите, нанесени на техническата инфраструктура (вода и отпадни води, транспорт, енергетика, телекомуникации и др.), разходи по временно настаняване на пострадалите, разходи по спасителни и аварийно-възстановителни работи (СНАВР), непосредствена защита на културното наследство, разчистване на засегнатите природни зони, осигуряване на превантивна инфраструктура и други.
Информацията трябва да бъде предоставена на Областния управител в срок до 10.07.2014 г.