Dobrich News Добрич новини

Три общини вече заявиха необходимите средства за отстраняване на щетите

В отговор на запитване от гл. секретар на Министерски съвет, днес, 8 юли, Областният управител Недко Марчев изпрати до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, писмо с информация /постъпила към момента от 3 общини/ за необходимите средства на област Добрич за отстраняване на щетите от наводнението през м. юни 2014 г.:
1. За община гр. Добрич - 28 630 000 лв.
2. За община Добричка - 1 117 000 лв.
3. За община Балчик - 882 410 лв.
Общо за област Добрич - 30 629 410 лв.

Средствата са за разрушена и компрометирана инфраструктура, почистване, ремонт и корекции на речни корита, дерета и водосбори, възстановяване на частни домове и имущество, разчистване на засегнати райони, ликвидиране на последствията в транспорт, образование, здравеопазване и др.

Припомняме, че в изпълнение на писмо на Заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, Областният управител е изискал тази информация от осемте общини с определен срок 10 юли.