Dobrich News Добрич новини

Продавач-консултант

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич

2011    Учител в група за целодневна организация     Висше (НУП)    1
    на учебния ден I-IV    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2023    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика     1
    (Електроснабдяване и електрообзавеждане на     Офис пакет и
    интернет
    2022    Учител, практическо обучение    Висше / Електротехника, електроника и     1
    автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна     Офис пакет и
    интернет
    2024    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и     1
    автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна     Офис пакет и
    интернет
    1662    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    1846    Учител, общообразователен учебен     Висше / Математика (Математика и Физика)    1
    предмет в гимназиален етап    WORD,  интернет
    1661    Лекар    Висше / Медицина    6
    2012    Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика (НУП)    1
    образование (I-IV клас)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2003    Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика (НУП)    Английски    1
    образование (I-IV клас)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    2041    Педагогически съветник    Висше / Педагогика (Учител общообразователен     1
    предмет)
    2010    Учител в група за целодневна организация     Висше / Педагогика на обучението по ... (БЕЛ, Българска     1
    на учебния ден V-VI    филология)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2004    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска     1
    предмет в прогимназиален ет    филология)
    2002    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска     1
    предмет в гимназиален етап    филология)    MS Office и
    електронни
    2026    Старши учител, общообразователен учебен    Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска     1
     предмет в гимназиале    филология; Български език и литература)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2040    Старши учител, общообразователен учебен    Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и     1
     предмет в гимназиале    икономика, Биология и здравно образование)
    2039    Учител, практическо обучение    Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с     1
    вътрешно горене или транспортна техника и технологии
    2031    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и     1
    предмет в прогимназиален ет    физика)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2021    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS, Word, Excel,
    Power Point
    2009    Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика на обучението по ... (НУПЧЕ-    Английски    1
    образование (I-IV клас)    Англисйки език, английска филология)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    1981    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)    1
    предмет в гимназиален етап    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    1845    Учител, общообразователен учебен     Висше / Философия    1
    предмет в гимназиален етап    WORD,  интернет
    2029    Помощник-директор, учебната дейност    Висше / Хранителни технологии (Инженер, учител по     1
    професионална подготовка)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2030    Учител, практическо обучение    Висше / Хранителни технологии (Кетъринг)    1
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    07 септември 2021 г.
    1931    Гладач    Начално,Основно    5
    1935    Работник, сглобяване на детайли    Основно    2
    1904    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно    1
     изделия
    1965    Работник, сглобяване на детайли    Основно    5
    1785    Работник, животновъд    Основно,Без образование    1
    1946    Санитар    Основно,Начално    1
    1941    Оператор, селскостопански машини    Основно,Професионална квалификация / Моторни     1
    превозни средства, кораби и въздухоплавателни
    1709    Машинен оператор, обувно производство    Основно,Средно    1
    2001    Шлосер    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     2
    и металургия
    2008    Образователен медиатор    Професионална квалификация (обазователен     Турски    1
    медиатор),Основно,Средно    MS Office
    2017    Образователен медиатор    Средно    1
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    1911    Обслужващ, магазин    Средно    3
    1947    Гледач,служебни животни    Средно    1
    2028    Образователен медиатор    Средно    Турски    1
    2018    Образователен медиатор    Средно    1
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    1945    Снабдител, доставчик    Средно    1
    1588    Продавач-консултант    Средно    3
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    1882    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    1601    Птицевъд    Средно / Ветеринарна медицина,Средно /     2
    Растениевъдство и животновъдство
    1748    Монтажник, хладилни и климатични     Средно / Електротехника и енергетика    3
    инсталации
    1926    Стоковед    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    1
    Складови пеограми
    1600    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1999    Монтажник    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно
    1964    Монтьор, земеделски машини    Средно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    07 септември 2021 г.
    1933    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Основно
    1934    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Основно
    1932    Счетоводител, оперативен    Средно / Счетоводство и данъчно облагане     1
    (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и     MS, Word, Excel,
    Power Point и
    1878    Лаборант    Средно / Химия,Висше / Химически науки    1
    1901    Технически секретар    Средно,Висше    Английски    1
    Интернет и Office
    пакет
    2036    Офис мениджър    Средно,Висше / Икономика    Английски, Немски    1
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    2038    Образователен медиатор    Средно,Основно    1
    MS, Word, Excel,
    Power Point
    2032    Животновъд    Средно,Основно    1
    1757    Работник, правене на колбаси    Средно,Основно    2
    1903    Заварчик    Средно,Професионална квалификация (Заварчик)    3
    1792    Оператор, въвеждане на данни    Средно,Средно / Други неопределени специалности    2
    MS OFFICE
    1817    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил,     5
    облекло, обувки и кожи
<b>1805    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5</b>
    Филиал Балчик
    140    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика (Учтител по руски език)    Руски    1
    предмет в прогимназиален ет    интернет, приложни
    програми,
    132    Шивач    Основно    4
    135    Образователен медиатор    Средно    1
    138    Техник, механик    Средно / Електротехника и енергетика    1
    Филиал Крушари
    39    Учител, начален етап на основното     Висше    1
    образование (I-IV клас)    Mikrosoft Word,
    Internet
    35    Образователен медиатор    Висше / Педагогика    1
    Word и Internet
    36    Учител, ресурсен    Висше / Педагогика (РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ)    1
    INTERNET, Mikrosoft
    Word
    38    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в     1
    предмет в прогимназиален ет    начален етап на обучение/математика и     Базови и
    специфични
    37    Образователен медиатор    Основно,Средно    Турски    1
    WORD, INTERNET
07 септември 2021 г. “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич, А.Й.
Dobruja.com