Dobrich News Добрич новини

Регионална библиотека „Дора Габе“ организира изложба на Елена Попова

Изложба  по повод 85 г. от рождението на Елена Попова - добрички краевед, поет, белетрист /1936/

краеведските изследвания на Елена Попова
 По повод 85 г. от рождението на Елена Попова - добрички краевед, поет, белетрист /1936/, Регионална библиотека „Дора Габе“ организира изложба на библиотечни документи. Проявата е посветена на 81 години от Възвръщането на Южна Добруджа към България. Представена е голяма част от краеведските изследвания на Елена Попова, книгите ѝ в стихове и проза, издания за деца. Освен книги на писателката есперантистка, в изложбата намират място нейни публикации на различни теми в периодични издания, кореспонденция, както и литература за нея.
Посетителите могат да видят книгите ѝ, свързани с краезнанието и родознанието: „Майстори от АЕМО „Стария Добрич“, „Следи във времето”, „Родственици на Стефан Караджа в Добрич“, „Памет за предците“, „Страници от един живот“, „Машинно-тракторната станция в Добрич (Толбухин) 1946-1962 г.“, „Часовникарството в Добрич“, „Есперантското движение в Добричка област“. Книгата ѝ „Мои съвременници“, издадена в четири отделни части, представя над 80 съвременни личности от нашия културен и обществен живот. Творческите търсения на авторката намират своя израз в книгите ѝ в стихове и проза, между които „Реката на спомените“, „Страници от един живот“, „Памет за предците“, двуезичната книга „Вдъхновение. Хайку“ – на български и на есперанто, „Галерия от словесни графики“. На вниманието на посетителите са предоставени и книгите ѝ за деца – „Неочаквани срещи“, „Писмо от слънцето“, „Светът ми говори“ и др. Като студентка през 1959-1960 г. Елена Попова започва да изучава международния език Есперанто. На есперанто са голяма част от книгите ѝ, екземпляри от които има в библиотеките на Световния есперантски съюз /UEA/ в Ротердам, в Международния есперанто музей във Виена, в Есперантския център в град Herzberg  am Harz, в Германия. Елена Попова публикува в есперантските литературни списания : Bulgara esperantisto, България; Literatura foiro, Швейцария; Turka stelo, Турция; Penseo, Китай и др. През 2021 г. е издадена най-новата ѝ книга на есперанто - сборникът „Esperanto - ponto al amikeco” /Есперанто – мост за приятелство/.
Статията „Достойно извървян път“ на Атанас Пеев, публикувана в сборника „Краезнание“ от 2018 г., е израз на признанието на нейните приятели и колеги по перо за духовния ѝ принос в живота на Добрич.
Изложбата е експонирана във фоайето на библиотеката и може да бъде разгледана от 21 септември до 22 октомври 2021 г.
Елена Попова е родена в град Добрич през 1936 година. Завършила е Икономическия техникум в града и Икономическия университет в град Варна.
Член е на Съюза на независимите български писатели (СНБП), на Световния есперантски съюз (ИЕА), на Дружеството на краеведите „Отец Павел Атанасов“. Почетен член на Българския есперантски съюз (БЕС) и на Българската генеалогична федерация „Родознание“.
Носител на орден „Кирил и Методий“ – II ст., Почетен медал на СНБП, отличия от Българския есперантски съюз и други.
Елена Попова е дългогодишен дарител на библиотеката.

Dobruja.com