Dobrich News Добрич новини

Корепетитор с Висше / Музикално и танцово изкуство

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1973 Учител, общообразователен учебен Висше / Информатика и компютърни науки 1 предмет в гимназиален етап (ИКТ) MC Office, Интернет 1846 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Физика) 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 1977 Корепетитор Висше / Музикално и танцово изкуство 1 (Музикална педагогика- акордеон) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1979 Учител, общообразователен учебен Висше / Музикално и танцово изкуство 1 предмет в гимназиален етап (Музикална педагогика) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1974 Възпитател Висше / Педагогика (НУП) 1 1956 Учител в група за целодневна Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ) Английски 2 организация на учебния ден I-IV MS OFFICE, УЧЕБНИ 1810 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Учител по Руски 1 предмет в гимназиален етап общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ MS OFFICE, УЧЕБНИ 1920 Възпитател Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 1921 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... Английски 1 предмет в прогимназиален ет (АЕ+ИЦ; ГИ) MS, Word, Excel, Power Point 1919 Старши възпитател Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и Английски 1 ХООС) MS, Word, Excel, Power Point 1936 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Българска филология) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1975 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в прогимназиален ет (Инфомационни технологии) MS, Word, Excel, Power Point 1981 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Философия) Windows, MS Word, Excel, Internet 1976 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители 1 образование (I-IV клас) Работа с компютър 1811 Учител, общообразователен учебен Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ) 1 предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ 1612 Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител по 1 учебен предмет в прогимнази общообразователен предмет- БЕЛ) Учебни програми 1845 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1833 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Без образование,Основно 11 1931 Гладач Начално,Основно 5 1834 Общ работник Основно 11 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 30 август 2021 г. Page 1 of 4 No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 1965 Работник, сглобяване на детайли Основно 6 1768 Санитар Основно 1 1904 Монтажник, стоманобетонни Основно 1 конструкции и изделия 1983 Сезонен работник, горското стопанство Основно 1 1769 Общ работник Основно (шофьор "В" категория) 1 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1676 Общ работник Основно,Без образование 5 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / 1 Моторни превозни средства, кораби и 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 1816 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, 2 ресторантьорство и кетеринг 1812 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, 2 ресторантьорство и кетеринг,Средно 1893 Помощник-готвач Основно,Средно / Хранителни 1 технологии,Средно 1849 Склададжия Средно 2 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 1972 Чистач/ Хигиенист Средно 1 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 1738 Резач, метал Средно (правоспособност за работа със 4 специализирана техника) 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2 Растениевъдство и животновъдство 1748 Монтажник, хладилни и климатични Средно / Електротехника и енергетика 3 инсталации 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / 1 Икономика Складови пеограми 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване 1 и металургия 1853 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване 2 и металургия (заварчик),Основно (заварчик) 30 август 2021 г. Page 2 of 4 No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби 1 и въздухоплавателни средства (Монтьор 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – 2 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – 2 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – 6 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – 6 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1 (Икономическо),Висше / Икономика MS, Word, Excel, Power Point и 1742 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Средно 3 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 1844 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 1894 Работник, кухня Средно,Начално,Основно 1 1758 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 1835 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 15 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация 3 (Заварчик) 1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени 2 специалности MS OFFICE 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – 5 текстил, облекло, обувки и кожи 1805 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5 Филиал Балчик 132 Шивач Основно 5 131 Аранжор, витрини/щандове Средно 1 133 Общ работник Средно 1 130 Търговски сътрудник Средно 1 Филиал Добричка 234 Работник, рециклиране на отпадъци Без образование,Начално,Основно 4 Филиал Крушари 30 август 2021 г. Page 3 of 4 No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 34 Учител, общообразователен учебен Висше / История и археология (История и 1 предмет в прогимназиален ет цивилизация) 32 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (Преподавател в начален 1 образование (I-IV клас) етап на обучение) 33 Образователен медиатор Средно,Основно 1 Word, Internet
30 август 2021 г. “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич, М.М.
Dobruja.com