Dobrich News Добрич новини

Увеличение на цената на вода

„ВиК Добрич“ АД: Увеличението на цената ще е 0,042 лв./м3




ВиК Добрич
Увеличението на цената за доставка на вода, предлагана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, считано от 1 януари 2019 година ще бъде с 4 ст./м3 ,без ДДС.


По този начин дружеството-оператор отново ще гарантира цена на услугата достъпна за потребителите от Област Добрич.


Припомняме, че във връзка с одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г. с решение на КЕВР с изх. № БП-Ц - 1 от 28.02.2018 г. се утвърдиха цени за ВиК услуги за битови потребители за периода 2018- 2021 г., считано от 01.03.2018 г.


Според тях, цената да доставка на питейна вода е 2,115 лв./м3, за отвеждане – 0,256 лв./ м3 и за пречистване – 0,368 лв./ м3, или 2,739 лв./ м3,без ДДС.


Съветът на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД взе решение да се запази старата цена на пречистване за бита от 0,24 лв./ м3, без ДДС, а цената за отвеждане да бъде 0,252 лв./ м3, без ДДС, или общо 2,607 лв./ м3, без ДДС.


В доклада на КЕВР, който беше предложен на обществено обсъждане на 17.12.2018 г. е обосновано увеличение на цената на услугата от началото на 2019 г. с на база годишната инфлация от 2,218% .


„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД пожелава на своите потребители весело посрещане на коледните и новогодишните празници.

Обръщение от ВиК Добрич АД
„ВиК Добрич“ АД