Dobrich News Добрич новини

Международна научна конференция с участници от Европа и Северна Америка ще се проведе във Висше училище по мениджмънт

Международна научна конференция с участници от Европа и Северна Америка ще се проведе във Висше училище по мениджмънт
Учени разискват докладват за робономиката и сравняват финландската и българската образователна система

На 3-ти и 4-ти юли Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, БИЗНЕСЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО. В рамките на конференцията ще има доклади в три секции: „OБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“, „ИКОНОМИКА, МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ и „ТУРИЗЪМ“.
Над 60 представители на университети от България, Канада, Украйна и Румъния се включват в конференцията тази година. От България например, докторанти, доценти и професори от Софийски университет, УНСС, Нов български университет, Югозападен университет, Шуменски университет, Университет по хранителни технологии в Пловдив, Тракийски университет, Икономически университет – Варна и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Един от подадените доклади в секцията по образование е от Северна Америка – Канада, например е на професор Макензий от Универистета Манитоба, Западна Канада. Интересен доклади ще има от българска страна с теми: „Маркетингови инструменти за създаване на имидж на средното училище“, „Робономиката - принципи, преимущества, предизвикателства и решения“, „Смарт дестинациите“ и др.
За поредна година ще имат доклади и студенти на Висше училище по мениджмънт с теми свързани с използването на новите технологии в туристическата индустрия и задълбочен сравнителен анализ между българска и финландската образователна система, разработен от Росита Колева, Христина Петрова – студенти на ВУМ, заедно с проф. д-р Димитрина Каменова, Висше училище по мениджмънт – завеждащ Департамент за модерни обучителни методи.
Научната конференция ще започне в 10.00 часа, на 3-ти юли в сградата на ВУМ, в гр. Добрич, зала 203 и ще продължи до 4-ти юли по секции.