Dobrich News Добрич новини

ТД на НАП Варна проведе среща с представители на туристическия бранш

Започват засилени проверки по Северното Черноморие

За втора поредна година ръководството на ТД на НАП Варна проведе работна среща с представители на туристическия бранш от Североизточна България. Темата на срещата беше организационната готовност и засилените мерки за контрол от страна на НАП по спазване на данъчно-осигурителното законодателство от работещите в туристическия сектор.

За предстоящия летен сезон на 2017 г. ТД на НАП Варна предвижда извършване на ежедневни оперативни проверки с цел минимизиране нивата на риск от неспазване на данъчното и осигурително законодателство и противодействие на опитите за извършване на данъчните и осигурителни измами. През този сезон освен големите хотели, разположени по Северното Черноморие, проверките на данъчните ще обхванат и малките обекти за настаняване на туристи, като целта е да се изсветли максимално отчитането на нощувките през активния сезон. Данни за броя на гостите и реализираните нощувки в големите хотели НАП ще получава директно от туроператорските фирми по електронен път. Проверки ще се извършват през целия сезон, които ще включват сигнали на граждани и институции, за нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, включително и не издаване на фискални касови бележки, целодневни наблюдения и проверки на определени обекти. При установяване на не издаване на касови бележки, касов апарат без изградена дистанционна връзка с приходната агенция или липса на фискално устройство, обектите на търговците ще бъдат запечатвани за срок до 30 дни. От началото на годината тази крайна мярка е приложена спрямо 190 обекта от обхвата на териториалната дирекция.
От НАП Варна предвиждат съвместни действия с органите на МВР, Инспекция по труда, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция Митници, Комисия за защита на потребителите и др. съобразно характерните особености на отделните икономически сектори. Целта на съвместните проверки е извършването на едновременен, задълбочен и всеобхватен контрол, целящ от една страна по-бързо предоставяне на данни между институциите и от друга по-малка ангажираност на бизнеса.
Със започването на активния летен сезон в курортите Св. Константин и Елена, Златни пясъци и Албена ще бъдат изградени КПП, като на тях служителите от „Фискален контрол“ ще осъществяват денонощен контрол на движението на рискови стоки като алкохол, цигари и др. Анализ на НАП показва, че през изминалата година, когато за първи път бяха изградени такива пунктове, за 3 месеца доставчиците на курортните комплекси за внесли в бюджета 71 млн. лв. повече спрямо предходната година.
Към проверяващите екипи, сформирани от инспекторите от отдел „Оперативни проверки“, ще се включат и публични изпълнители, които ще извършват принудително изземане на средствата на длъжници от касите на търговски обекти. Мярката за принудително изпълнение ще бъде наложена на фирми, с публични задължения, които не са погасени доброволно в указаните от закона срокове.
„Желанието ни през това лято е съвместно с бизнеса да сведем до минимум данъчните нарушения и съставянето на актове по Северното Черноморие. Убедена съм, че разговорите и партньорските отношения с работещите в туристическия бранш, ще доведе до запазване и надграждане на постигнатото през последните две години доброволно спазване на данъчните и осигурителни закони“, заяви на срещата директорът на НАП Варна Милена Колева.