Dobrich News Добрич новини

13 добруджански фирми възстановиха ДДС без проверка през октомври

13 добруджански фирми са отговорили на критериите на НАП за възстановяване на ДДС без проверка от приходната агенция през месец октомври и са получили данъка си обратно по новата, съкратена процедура. Данъкът на тези фирми е възстановен и преведен по сметките им още същия ден, в който служителите в местния офис на Агенцията са получили исканията за възстановяване на ДДС.

Опростената процедура по възстановяване на ДДС е достъпна само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения. Това означава, че за да очакват своите пари по сметка без проверка, дружествата не трябва да имат също неплатени задължения към бюджета. За да ползват фирмите облекчения ред, те трябва задължително да са посочили в месечната справка-декларация валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от началото на септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет е дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата.
При определяне на фирмите, при които се прилага опростената процедура, Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица.