Dobrich News Добрич новини

Атракционен обект на Златните направи опит да укрие оборота си от НАП

При дистанционно наблюдение на касов апарат на атракцион на Златни пясъци варненските данъчни установяват, че седмици наред на него се отчитат нереално ниски обороти за сезона. След физическо наблюдение на обекта данъчните се уверяват, че той се радва на голяма посещаемост от гостите на курортния комплекс, но на клиентите масово не се издават касови бележки. При извършване на проверка в атракциона инспекторите откриват две тетрадки, в които търговецът старателно е записвал получените суми от продажбите си по дни. След анализ на същите се установява, че реалният оборот за наблюдавания период е в размер на 21 667 лева, а отразеният оборот от продажби на касовия апарат е в размер на 830 лева. Освен съставения акт за установяване на административно нарушение, предстои на търговеца да бъде извършена пълна данъчна ревизия за 5 години назад.
„Отново искам да напомня на търговците, че сме предприели всички предвидени от закона мерки, за да пресечем всеки опит за нанасяне на щети на бюджета. С наказателно постановление съм наложила максималната санкция от 2000 лева на некоректния търговец. Проверките продължават, като ще бъдем безкомпромисни към подобни нарушения“ категорично заяви териториалният директор на НАП Варна Милена Колева.