Dobrich News Добрич новини

Работа днес

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 5 януари
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1902 Общ работник, строителство на сгради Без образование 1
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
3 Техник, електрически системи Висше (Висше техн.,квалификация инженер) 1 Microsoft Office
2 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше (Висше-магистър Изобраз.изкуство;Учител по техника и технологии) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1911 Учител, детска градина Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПНУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1818 Работник, ферма за аквакултури Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) Английски 2 основни компютърни умения
1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър) 12 МS office
1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер) 1 основни компютърни умения
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 2
1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 2
1834 Майстор, производство на тестени изделия Основно 1
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
1903 Зидар, сгради (конструкции) Основно (зидаро- кофражист) 2
1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ) 1
1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки ) 1
1768 Шивач, обувки Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
1847 Общ работник, оранжерия/парник Основно,Средно (водач МПС ,кат.С) 3
1839 Монтажник Средно 1
1750 Касиер Средно 1
1746 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1916 Получател, товари Средно 1 Microsoft Office
1799 Барман Средно (барман) 2
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник) 1
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
1764 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) 1
1728 Чертожник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AUTO CAD
1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1872 Технолог Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 5
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич