Dobrich News Добрич новини

Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за ръководството на РИК - Добрич

Днес, 9 август 2014 г. Областният управител Недко Марчев проведе консултации с политическите партии за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) за произвеждане на избори за членове на 43-то Народно събрание, насрочени за 5 октомври 2014 г. В консултациите бяха поканени представители на партиите и коалициите, представени в 42-то Народно събрание и в Европейския парламент. Консултациите се проведоха в отсъствието на представители на КП "Реформаторски блок".
[next]
Областният управител припомни, че според решение на Централната избирателна комисия, съставът на РИК Добрич, се състои от 15 членове. Разпределението им по квоти е съответно - по петима представители на ПП „ГЕРБ" и КП „Коалиция за България", двама - на ПП „ДПС" и по един от ПП „Атака", КП „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение „Гергьовден" и КП „Реформаторски блок".
Поради отсъствие на представител на КП „Реформаторски блок", се премина към процедура по провеждане на жребий за допълване на състава на комисията. Процедурата е по реда на т.14 от Решение №652-НС/06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, за допълване на състава на РИК с един член, за което бе съставен допълнителен протокол. Жребият изтегли представителят на медиите Юлия Христова, кореспондент на БТА. Според жребия, 15-то място в РИК ще бъде за ПП "ГЕРБ".[next]
В последвалите разисквания, упълномощените представители на партиите и коалициите не постигнаха съгласие за разпределението на председателското, заместник-председателските и секретарското място в Районната избирателна комисия.

Представените документи и кандидатури за състава на РИК Добрич, са отразени в два протокола от днешните консултации. Те ще бъдат изпратени от Областния управител на Централната избирателна комисия, която ще назначи Районна избирателна комисия в срок до 15 август 2014 г.