Dobrich News Добрич новини

TV7 ЕАД поиска производство по несъстоятелност на "Ноу фрейм медия България"

Днес, 4 юли 2014 г., TV7 ЕАД и BBT ЕАД внесоха искова молба за откриване на производство по несъстоятелност на "Ноу фрейм медия България" ЕАД.
Искането е във връзка с неизплатени задължения на фирмата към двете телевизии.