Горещи Новини / Breaking News

TV7 ЕАД поиска производство по несъстоятелност на "Ноу фрейм медия България"

Днес, 4 юли 2014 г., TV7 ЕАД и BBT ЕАД внесоха искова молба за откриване на производство по несъстоятелност на "Ноу фрейм медия България" ЕАД.
Искането е във връзка с неизплатени задължения на фирмата към двете телевизии.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]