Dobrich News Добрич новини

Продължава активното участие на военнослужещи от Българската армия при разчистването на коритото на р. Добричка и агрегатното помещение на ДКЦ 2

Над 40 военнослужещи от военно формирование 54060 - Шумен продължават работа в две модулни групи: едната група е приключила с изчистването и измиването на склада на БЧК и днес продължава почистването на помещенията на първия етаж в ДКЦ 2 и основно в агрегатното помещение на поликлиниката. Втората група се придвижва по коритото на р. Добричка и разчиства отводнителния канал от храсти и други отпадъци, като работата е съсредоточена в района след Кауфланд.
При много добра координация с институциите в града, продължава процесът на възстановяване на нормалния ритъм на живот в Добрич, в който от 27 юни насам, със заповед на Министъра на отбраната, активно оказват помощ военнослужещи от Сухопътни войски.