Dobrich News Добрич новини

Кристалина Георгиева: Искам да ви уверя, че Европейският съюз ще намери начин да помогне на пострадалите райони

Много от вас питат какво може да направи Европейската комисия в помощ на България за справяне с бедствието и неговите последици.

Първо, при голямо бедствие всяка държава-членка на ЕС преценява дали може да се справи със собствени сили или да се обърне за помощ към Европейската комисия и да активира Европейския механизъм за гражданска защита. Засега оценката на българските власти е, че могат да се справят със собствени сили и не е поискана европейска помощ по линия на механизма. Разбира се, ние имаме готовност да я предоставим в случай на нужда - да пратим генератори, помпи и други необдими съоръжения и материали.
Второ, когато стане ясен мащабът на щетите, за тяхното възстановяване може да се пренасочат средства от европейски програми. Така ЕС и българското правителство направиха след наводненията в Бисер и Свиленграско, за да се възстанови засегнатата инфраструктура и подобри готовността при бедствия. Тогава бяха и инвестирани близо 100 милиона лева, основно от Оперативна програма "Околна среда", за закупуване на пожарна и друга животоспасяваща техника, благодарение на която с пъти се увеличи капацитета на нашите служби за спасяване на хора и предотвратяване на щети.
Трето, при особено мащабни бедствия В ЕС има и Европейски фонд за солидарност, от който страната ни може да получи средства ако щетите надхвърлят по размер 0,6% от брутния вътрешен доход.
Искам да ви уверя, че Европейският съюз ще намери начин да помогне на пострадалите райони. Затова ще бъда утре във Варна и Добрич, за да се запозная на място с положението.