Dobrich News Добрич новини

„Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“

Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ подрежда ОИЦ-Добрич
В периода 24-30 ноември 2014 г. мрежата от 28 информационни центъра, част от която е и Областен информационен център - Добрич, организират Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.".
По време на инициативата във всички общини от област Добрич ще бъдат подредени изложби със снимки и информация за реализираните до момента проекти по оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. и постигнатите резултатите от тяхното изпълнение. В допълнение към изложбите ще се организират безплатни за местната общественост културни прояви. Информация за предстоящите концерти ще дават разпространените афиш-покани.
В деня на мероприятието експертите от ОИЦ-Добрич ще присъстват с мобилен офис в съответната община, където всички заинтересовани и активно търсещи информация лица могат да получат допълнителна информация за проектите включени в изложбата, както и актуална информация за процеса на програмиране и подготовка на оперативните програми за периода 2014-2020 г.; нормативните документи свързани с изпълнението на проекти, финасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); информационни и рекламни материали.
С провеждането на инициативата, мрежата от 28-те информационни центъра в страната цели да популяризира своята дейност, постигнатите разултати по проекти, финнасирани по Оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. и новите възможности през програмен период 2014-2020 г.
Допълнителна информация и график на предстоящите мероприятия може да бъде намерен в рубриката „Календар"