Dobrich News Добрич новини

Без изненади започва тази зима в област Добричка

Общини и ведомства заявяват готовност за работа при зимни условия
Участниците в разширеното съвещание /кметовете и представители на общини и ръководители на дружества и ведомства/, имащи отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2014-2015 г., докладваха за готовността на общините и структурите, които ръководят. От изготвените им доклади стана ясно, че са актуализирани общинските планове и са проведени заседанията на щабовете, изготвени са списъците на машините, предвидените мероприятия се изпълняват в срок с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата. Учебните заведения и детските градини са снабдени с гориво, на лице е готовност за обгрижване на болните на хемодиализа. Подготовката във всички звена върви в обичайните параметри с нормален ритъм. Поставен бе въпросът за изтеглянето на закъсалите автомобили при снегонавявания и отговорността на водачите и тяхното задължително за сезона оборудване.

Обърнато бе внимание върху необходимостта от добра координация между институциите и безпроблемното снабдяване на отдалечените населени места с продукти от първа необходимост.

В края на заседанието, Областният управител Недко Марчев изказа благодарност към всички представители на общински и държавни структури за бързите и адекватни действия след обилните валежи на 19 юни т.г., предизвикали бедствено положение в града и някои райони на областта. Той припомни, че решаваща е била своевременната реакция от страна на държавната власт, добрата координация с общините, създадената организация, отговорното отношение и обединяването на усилията на всички хора, институции и ведомства, които са помогнали за бързото преодоляване на последиците от природната стихия и възстановяване на нормалния ритъм на живот в областта.