Dobrich News Добрич новини

Всички секции в областта са осигурени с изправна копирна техника

В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на парламентарните избори на 5 октомври, и в отговор на постъпило писмо от Министерски съвет, Областна администрация Добрич изиска и обобщи информацията от осемте общини: Копирните устройства за област Добрич са 394 на брой и са в изправно състояние. За всички са осигурени консумативи /мастило, тонер, хартия/. От копирните машини 10 са резерв /секциите в областта са 384/.