/*------

Горещи Новини / Breaking News

207 000 бюлетини пристигнаха в Областна администрация

В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на изборите, Областна администрация Добрич ще раздаде бюлетините на осемте общини по предварително изготвен график на 1 октомври, сряда.
Припомняме, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и централизираната доставка на бюлетини и изборни книжа, Областният управител Недко Марчев упълномощи служители на Областна администрация, които получиха изборните материали на 28 септември, неделя, от „Печатница на БНБ"АД. След доставянето на бюлетините в Областна администрация Добрич, те остават под контрола на Областната администрация и РИК и се разпределят по общини.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]