Dobrich News Добрич новини

Днес стартира приема на заявления по мярката 60/40

 От днес стартира приема на заявления по мярката 60/40.

Агенция по заетостта
По мярката през периода август-декември 2021 г. се подкрепя запазването на заетостта в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като документи за предходен месец ще се приемат в следните срокове:


От 12 октомври до 1 ноември 2021 г. - за месеците август и септември;

От 1 до 30 ноември 2021 г. – за месец октомври;

От 1 до 10 декември 2021 г. – за месец ноември /промяна е възможна в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, който понастоящем е 31 декември 2021г./

Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеци от периода август – декември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 322/07.10.2021 г. 

 В изпълнение на заповед на Изпълнителния директор на АЗ № РД-11-00-2059/11.10.2021 г. Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, по реда на  Постановление № 151 от 03.07.2020 г., изм. и доп. с Постановление на МС № 322 от 07.10.2021 г., публикувано в брой 85 на Държавен вестник.

12 октомври 2021 г. ДБТ - Добрич, А.Й.

Dobruja.com