Dobrich News Добрич новини

КД2 проекти

ПЪРВА МОБИЛНОСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ ПО ПРОЕКТ ЗА ТВОРЧЕСКО И АКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в първата мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в периода от 27 септември до 01 октомври в гр. Дева (Румъния). Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД227).

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Мобилността бе под наслов „Здравословен избор за балансирана диета“ и бе насочена към дейности, които предполагат активно и творческо участие на учениците, с цел повишаване осведомеността за необходимостта от разнообразно, балансирано и здравословно хранене.
Програмата за участниците, изготвена от домакините включваше: енергизиращи дейности във фитнес залата на училището; упражнения за движение на открито; проучване и дискусия на тема „Здравословното срещу бързото хранене“;  изработване на плакати с послания за борба с нездравословната диета; интерактивна дейност с продукти от пчелен мед; приготвяне на здравословни ястия; посещение на културни обекти и други.
„Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.
Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателния потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.
Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство; участие в дейностите по проекта на ученици в неравностойно положение за повишаване на толерантността и включването в училище.
Гимназия „Райко Цончев“ ще бъде домакин на следващата мобилност, чиято цел ще бъде да запознае участниците с природното и архитектурно наследство на партньорските държави.

Първа мобилност за учениците от Гимназия „Райко Цончев“ по проект за творческо и активно образование

Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в първата мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в  периода от 27 септември до 01 октомври в гр. Дева (Румъния). Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД227).

Мобилността бе под наслов „Здравословен избор за балансирана диета“ и бе насочена към дейности, които предполагат активно и творческо участие на учениците, с цел повишаване осведомеността за необходимостта от разнообразно, балансирано и здравословно хранене.

Програмата за участниците, изготвена от домакините включваше: енергизиращи дейности във фитнес залата на училището; упражнения за движение на открито; проучване и дискусия на тема „Здравословното срещу бързото хранене“;  изработване на плакати с послания за борба с нездравословната диета; интерактивна дейност с продукти от пчелен мед; приготвяне на здравословни ястия; посещение на културни обекти и други.

Dobruja.com