Dobrich News Добрич новини

Регионална библиотека „Дора Габе“ с нови заглавия в Дигиталната краеведска колекция

 С нови заглавия е обогатена Дигиталната краеведска колекция на библиотеката

Регионална библиотека „Дора Габе“

Във връзка с Европейските дни на наследството 2021 „Наследство за всички“ и по повод
81 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България Регионална библиотека „Дора Габе“ допълва своята дигитална библиотека от периодични издания с още вестници, излизали през периода  1901 - 1939 г.
Не само дистанционните ползватели на библиотеката, а така също всеки, който разполага с достъп до интернет, има възможност да прегледа добавените заглавия - в. „Добруджанец”, 1901-1902 г.; в. „Добруджанска младеж”, 1923-1924 г.; в. „Добруджанска борба”, 1928 г.; в. „Добруджанска дума”, 1929 г.; в. „Добруджански новини”, 1936-1939 г.; в. „Добруджанска реч”, 1938-1939 г., на следния линк  libdobrich.bg/info.php?id=251
В сектор „Краезнание” се съхраняват над 3000 бр. микрофиши на различни вестници и списания, излизали от 1886 до 1954 г. През последните години, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със средства на библиотеката, микрофишите бяха дигитализирани. Ценният краеведски архив е източник за изследвания на политически, икономически, културни, образователни и други аспекти на някогашна Добруджа. В представените периодични издания намират израз важни моменти от сложните превратности, съпътствали развитието на Добруджа. Тези вестници допринасят в голяма степен за българската национална кауза в Добруджа.
В първия брой на в. „Добруджанска реч“ се определят целите на изданието „ … ще се стреми да дава най-безпристрастни новини за това, що става у нас /в Добруджа/, за да може да се осведоми света за нашето положение“.
Читателите имат възможност да прочетат освeн тогавашни новини и мнения по актуални въпроси, интересуващи добруджанци,  също и много разкази, фейлетони, стихотворения, литературни портрети, материали от областта на науката, изкуството и културата.
Краеведската колекция ще бъде периодично обогатявана.

 Dobruja.com