Dobrich News Добрич новини

Готвач

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 10 септември 2021
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

2062 Учител, теоретично обучение Висше / Ветеринарна медицина
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2083 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Информатика и компютърни науки
1 MS OFFICE, Zoom,Room, електронен дневник

2049 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) Английски 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2080 Социален работник Висше / Информатика и компютърни науки (ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)
1 Учебни програми

2082 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ

2081 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Математика (Математика и Физика)
1

1846 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика и Физика)
1 WORD, интернет

1661 Лекар Висше / Медицина
6

2077 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална педагогика)
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2075 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Педагогика
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2003 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2050 Учител на деца с умствена изостаналост Висше / Педагогика (Специална педагогика)
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2041 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Учител общообразователен предмет)
1

2061 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК) Руски 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2048 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ/Математика)
1 Учебни програми

2040 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и икономика, Биология и здравно образование)
1

2039 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с вътрешно горене или транспортна техника и технологии и инструктор)
1

2060 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2078 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) Руски 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

1845 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия
1 WORD, интернет

1931 Гладач Начално,Основно
4

1904 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия Основно
1

2071 Работник, кухня Основно
3

1935 Работник, сглобяване на детайли Основно
1

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
5

1785 Работник, животновъд Основно,Без образование
1

1946 Санитар Основно,Начално
1

1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
1

2065 Пакетировач Основно,Средно
3

1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно
1

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

1947 Гледач,служебни животни Средно
1

1588 Продавач-консултант Средно
3 Windows, MS Word, Excel, Internet

1911 Обслужващ, магазин Средно
3

1882 Кредитен специалист, банка Средно
1

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2017 Образователен медиатор Средно
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2079 Чистач/ Хигиенист Средно
1

1945 Снабдител, доставчик Средно
1

2066 Шофьор, товарен автомобил Средно
2

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2067 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4

1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство
2

2074 Диспечер, транспортни средства Средно / Други неопределени специалности
1 база данни

1748 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
3

1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика
1 Складови пеограми

1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1

1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство
1

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)
1 MS, Word, Excel, Power Point и счетоводни продукти

1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки
1

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
4

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
2

1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет

2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2032 Животновъд Средно,Основно
1

1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно
2

2038 Образователен медиатор Средно,Основно
1 MS, Word, Excel, Power Point

1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик)
3
Филиал Балчик


140 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (Учтител по руски език) Руски 1 интернет, приложни програми, електронни обучителни платформи и др

132 Шивач Основно
4

141 Образователен медиатор Средно
1 Офис пакет

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1
Филиал Крушари


38 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в начален етап на обучение/математика и информационни технологии)
1 Базови и специфични компютърни умения

37 Образователен медиатор Основно,Средно Турски 1 WORD, INTERNET
“БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич, А.Й.
Dobruja.com