Dobrich News Добрич новини

До 30 септември добруджанци могат да коригират годишните си декларации

13 045 физическите лица от Добрич и региона декларираха доходите си за изминалата година в местния офис на приходната агенция. 5 335 от гражданите са предпочели да подадат годишните формуляри по електронен път, като 2 262-ма от тях са използвали персонален идентификационен код /ПИК/ за деклариране на доходите си. Други 1952-ма добруджанци са предпочели да подадат годишните си декларации чрез лицензиран пощенски оператор.

От НАП Добрич напомнят, че за първи път тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред приходната агенция с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от 2016 година. До момента 37 физически лица от Добрич са се възползвали от тази възможност и са направили корекции във вече подадените годишни декларации.
От НАП напомнят още, че за неподаване на годишна декларация глобата е в размер до 500 лева, а при посочване на неверни данни, които водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, глобата е до 1000 лв.