Dobrich News Добрич новини

Земеделските стопани декларират доходите си пред НАП до 2 май/may

Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2016 година пред НАП до 2 май. Те ще трябва не само да подадат годишна декларация, но така също да начислят и платят данък за получените доходи през 2016 година. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа с 40%.

Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци, също декларират доходите си до 2 май, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2016 година и доказаните разходи.
Регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидии /финансиране/ през 2016 година, трябва да ги декларират пред НАП Добрич и да заплатят дължимия данък. Субсидиите следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение № 2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите. През изминалата данъчна кампания на 2016 година служителите от офис Добрич са поканили 152-ма добруджански земеделски стопани, които не са декларирали получените субсидии или са ги декларирали в занижен размер, за да подадат коригиращи годишни декларации. След подаването на коригиращите декларации земеделските стопани са декларирали допълнително доход в размер на над 500 хиляди лева.
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.