Dobrich News Добрич новини

Успешна зимна кампания в Банско и Боровец отчита ТД на НАП София

Над 27% се увеличиха оборотите в търговски обекти в Банско и Боровец в сравнение със същия период на миналата година, след зимната кампания, осъществена от инспекторите от отдел „Оперативни проверки“ на ТД на НАП София. От старта на зимните кампании през 2014 г. до момента този процент е над 60. В хода на кампанията се извършваха скрити и явни наблюдения, инвентаризации и реално отчитане на оборотите. По-голяма част от най-посещаваните заведения за обществено хранене в курортите бяха поставени под постоянно наблюдение, с физическо присъствие на служители на агенцията. Целта на наблюденията бе да се сравняват оборотите отчитани за минали периоди с регистрираните по време на проверката. Наличието на съществени различия наложи фирмите да бъдат предложени за пълна ревизия. Констатирани бяха разлики в оборотите в сравнение с миналата година в размер на над 10 пъти, в полза на наблюдавания период.

По време на кампанията за контролни мерки в зимните курорти, данъчните служители извършиха над 2200 проверки, съставени бяха 128 акта за установени административни нарушения, издадени са заповеди за затваряне на 31 обекта. Констатираните нарушения, наложили запечатването за срок до един месец са липса на фискално устройство и неиздаване на касова бележка. Установени са и множество случаи на разлики между регистрираните през фискалното устройство продажби и наличните в касата на обекта парични средства. Паралелно с проверките, търговските обекти се посещаваха от патрулиращи данъчните служители, които влязоха във всеки търговски обект в Банско и Боровец. От там бяха събрани над 3000 фискални бонове, чрез които са проверени фирмите стопанисващи обектите, връзката на фискалните устройства със системата на НАП и коректното отчитане на оборотите.
Към екипите на инспекторите от Оперативни проверки се включиха и публични изпълнители, бе извършено принудително изземане на средствата на длъжници от касите на над 50 търговски обекти. Мярката за принудително изпълнение е наложена на фирми, с публични задължения, които не са погасени доброволно в указаните от закона срокове. В хода на тези мерки, 9 обекта смениха фирмите, които ги стопанисват, за да избегнат изземането на пари от касите. Това доведе до следваща стъпка на НАП. На всичките 9 „стари“ фирми, на „новите“ 9 и на физическите лица, чиято собственост са те ще бъдат направени пълни ревизии.
Както вече НАП информира приоритет в работата на екипите бяха и съвместните проверки с общинска администрация, които бяха насочени основно към лица, отдаващи под наем апартаменти или стаи, в обекти, които нямат категоризация и за получените доходи не заплащат туристически данък и данъци към републиканския бюджет. В хода на кампанията са извършени десетки съвместни проверки на нощни заведения по искане на МВР.
„Целта на кампанията тази година бе насочена по скоро към промяна в поведението на бизнеса, а не толкова към налагане на санкции. Стараем се да бъдем в помощ на коректните данъкоплатци и да ограничим максимално действията на тези, които нарушават закона. Опитът ни сочи, че превантивният контрол е много по-резултатен от съставяне на актове и констатиране на нарушения. Изграждане на партньорски отношения с бизнеса и спазването на закона е акцентът в нашата работа“ - заяви за медиите директорът на ТД на НАП София Илиана Христова.
Контролните мерки в зимните курорти ще продължават без прекъсване не само до края на сезона, но и през цялата година и ще бъдат в денонощен режим. Основната цел е, всички задължени лица да регистрират реализираните приходи от своята дейност и да внесат дължимите данъци и осигуровки.