Dobrich News Добрич новини

НАП Варна развали 8 сделки на длъжници

От началото на изминалата 2016 година до момента по искане на публичните изпълнители от НАП Варна съдът е обявил 8 сделки на длъжници на приходната агенция за недействителни. Това са сделки, чрез които длъжниците на НАП са се опитали да избегнат заплащането на укрити данъчни задължения, като разпродават активи на фирмите си.

След обявяването на сделките за недействителни в активите на длъжниците е възстановено имущество на стойност 417 500 лева. Развалени са сделки за продажба на два парцела с площ от 9 дка във Варна, апартамент с гараж в град Силистра, 3 леки автомобила “Мерцедес“ , 27 дка ниви, 10 дка лозе и др. Освен сделките с движимо и недвижимо имущество, съдът е обявил за недействителен и договор за особен залог, в размер на 213 500 лева.
Сред обявените на всички инстанции от съда за недействителни е и сделка на физическо лице от Добрич, което след връчване на ревизионния акт само за един ден се разделя с притежаваните от него три имота, като ги продава на свой близък. Единият от имотите е питейно заведение на два етажа в центъра на града, с площ от 130 кв.м, а другите два имота са магазини. До края на месец март публичните изпълнители от НАП Варна ще обявят на търг имотите на длъжника.
От НАП Варна напомнят, че според разпоредбите на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс Националната агенция за приходите има право да поиска от съда да обяви за недействителни определени сделки, сключени с цел държавата да не може да събере своите вземания. НАП може да поиска разваляне на сделки, дори те да са сключени преди приключването на ревизията, стига имуществото да е продадено или прехвърлено, след като е връчена заповедта за възлагане на ревизия, с която по-късно са установени задълженията.
Исканията за обявяването на сделки, извършени от некоректни клиенти на Агенцията за недействителни, са част от мерките, които НАП Варна предприема, за да повиши събираемостта на дължимите данъци и пресече опитите за нанасяне на щети на бюджета.