Dobrich News Добрич новини

Отчет-анализа на ОД на МВР Добрич за 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ДОБРИЧС Ъ О Б Щ Е Н И Е
1 март 2017 г.


На 28.02.2017г., от 14:00 часа в сградата на ОД на МВР Добрич се проведе Отчет-анализа на ОД на МВР Добрич за 2016г., като гости на събитието присъстваха зам. директор на ГДНП старши комисар Тодор Гребенаров, председателя на Окръжна прокуратура гр. Добрич г-н Пламен Николов и директора на ТДАНС-Добрич Георги Георгиев.

Старши комисар Николай Спасов, директор на ОД на МВР Добрич запозна гостите и личния състав с постигнатите резултати за 2016 г.:
През 2016 г. са извършени по-малко престъпления от 2015 г., като разкритите през миналата година са повече от предходната. Извършено е едно убийство и 3 опита за убийство, които са разкрити. Регистрирани са общо 5 изнасилвания, 4 от които са разкрити, а работата по едно е прекратена. Извършени са 9 блудства, 5 от които са разкрити. Няма регистрирани отвличания през миналата година. Разкритите през 2016 г. кражби са 33%, а през 2015 г. са били 22%. Половината от извършените грабежи са разкрити, като преобладават уличните, с пострадали самотно движещи се жени през тъмната част на денонощието. Посегателствата спрямо МПС бележат повишение през 2016г. спрямо 2015 г. Установените извършители на икономически престъпления през 2016 г. са 111. През миналата година е разкрит банков обир, извършен през 2015г., задържана е престъпна група, занимаваща се с отглеждане и разпространение на наркотични вещества.
През летния сезон на 2016 г. не са допуснати сериозни тежки престъпления в курортните селища и комплекси на територията на област Добрич. Извършени са множество съвместни проверки с НАП Добрич на търговски обекти по Черноморието, като са констатирани нарушения при сключване на трудови договори и Закона за авторското право и сходните му права.
По време на провеждането на изборите за президент на Република България през 2016 г. бяха гарантирани сигурността и обществения ред.

Противодействие на престъпността:
-СПО по метода „Широкообхватен контрол”;
-Съвместни проверки с представители на различни институции;
-Засилено полицейско присъствие в уязвимите райони;
-Множество проверки на лица от КК;
-Тясно взаимодействие с органите на местната власт;

Превантивна дейност:
-Работа на полицията в училищата;
-Проверки в питейни и увеселителни заведения;
-Безопасност на движението и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
-Превантивни мероприятия със самотно живущи хора;
-Добро взаимодействие с други институции;
-Работа с уязвими групи;
Изводи и тенденции:
-Не се констатира увеличение на миграционния натиск;
-Наблюдава се намаляване на регистрираните престъпления и увеличаване на разкриваемостта им;
-Наблюдава се увеличение на тежките ПТП;
-Рязко увеличение на престъпленията, свързани с наркотични вещества;
-Увеличение на кражбите на вещи и части от МПС в гр. Добрич;
-Увеличение на разпространението на акцизни стоки и злоупотребите с финансови средства от фондове на ЕС и други;
Приоритетни задачи за 2017г.:
-Противодействие на миграционния натиск;
-Ограничаване на престъпността върху личността и собствеността на гражданите;
-Противодействие на организираната престъпност;
-Активно противодействие на битовата престъпност;
-Гарантиране на обществения ред и сигурността по време на изборите за народни представители на Република България;
-Ограничаване на щетите за държавния бюджет;
-Активизиране на контролната дейност на служителите, работещи по пътния контрол, във връзка с промените в ЗДП.
-Взаимодействие с други институции;

Окръжен прокурор Пламен Николов изрази задоволство от съвместната работа на Прокуратурата с ОДМВР Добрич, ГПУ Каварна и ГПУ Ген. Тошево, като очакванията му са резултатите през 2017 г. да са още по-добри.

Старши комисар Тодор Гребенаров отчете положителната тенденция на подобряване на резултатите в цялостната дейност на ОДМВР Добрич през 2016 г., като усилията трябва да са насочени към осигуряване на ред и стабилност през 2017 г.

Георги Георгиев, директор на ТДАНС-Добрич пожела на присъстващите успехи в съвместната работа по противодействие на миграционния натиск, осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите през настоящата 2017г.

01.03.2017 г. ОД НА МВР ДОБРИЧ