Dobrich News Добрич новини

Европейска „Седмица онлайн” (Get Online Week (GOW)

Регионална библиотека „Дора Габе” се включва в кампанията Европейска „Седмица онлайн” 2017 /23 март - 2 април /
Библиотеката приканва всеки, който иска да се научи как да използва компютър или как да се възползва от Интернет, да посети Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване, Добрич, ул. „Независимост” №7 , ет. 1.
Безплатно и забавно е!

Европейска „Седмица онлайн” (Get Online Week (GOW) е ежегодна кампания, целяща да насърчи и стимулира хората да използват технологиите и Интернет с увереност и умения, които им позволяват да се възползват от онлайн възможностите.
Подкрепена от корпорации, неправителствени и публични организации, кампанията се организира всяка година през март от Телецентър Европа (ТЕ), обединяваща организация, която представлява европейските мрежи на ИКТ учебни центрове.
Since its take-off in 2010, the Get Online Week campaign has reached more than 900.000 Europeans in more than 20.000 learning centres across Europe.От своето създаване през 2010 г., кампанията е достигнала до повече от 900 000 европейци в повече от 20 000 учебни центрове в цяла Европа.Thanks to the campaign, more than 150.000 people have used the Internet for the very first time. Благодарение на кампанията, повече от 150 000 души са използвали интернет за първи път.
През 2017 г., всички партньори на кампанията и заинтересовани страни ще използват платформата I-LINC http://www.i-linc.eu за споделяне на ресурси, взаимодействие и да се учат един от друг на дигитални умения, пригодност за заетост и предприемачество.I-LINC is a stakeholder platform on digital skills towards employability and entrepreneurship, that will host Get Online Week updates and interactions To learn more about the campaign and how you can get involved, visit the website http://getonlineweek.eu/ . За да научите повече за кампанията и как можете да се включите, посетете уебсайта http://getonlineweek.eu/ .