Dobrich News Добрич новини

Предложения за първите си годишни награди събират от Фондация „Глобални библиотеки - България“

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на предложения за първите си годишни награди

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на номинации за първите си годишни награди, които ще бъдат връчени през 2017 г. Наградите са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите ще се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия.
За спомоществовател.
За публична институция.

Наградата за медии във всяка от двете подкатегории ще се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.

Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.

Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Кампанията за изпращане на предложения за наградите започва на 7 март и ще продължи до 30 септември 2017 г. Номинациите се извършват съгласно статута на Наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец. Предложенията се подават в електронен вид на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.net. Статутът на Наградите и формуляра са приложени към съобщението и могат да бъдат изтеглени оттук: http://glbulgaria.bg/bg/node/31088.

Ще бъдат приемани номинации за постижения през годишния период от началото на месец октомври 2016 г. до края на месец септември 2017 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши на три етапа през октомври 2017 г. Наградите ще бъдат връчени на специално събитие през месец ноември 2017 г.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов (приложена е снимка). Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. Днес Фондацията поддържа тази техника и осигурява условията за равен достъп до нея.

През есента на 2016 г. „Глобални библиотеки - България“, с подкрепата на общините, започна поставянето на указателни табели до библиотеките в страната като част от инфраструктурата от пътни знаци. Целта е да се осигури по-добрата видимост на библиотеките като места, където хората могат да ползват безплатно интернет и електронни услуги. В края на ноември 2016 г. Фондацията организира и първия национален форум с международно участие „Библиотеките днес“, където 700 специалисти, представители на институциите, университетските среди и бизнеса дискутираха възможностите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности през XXI век.

Фондация „Глобални библиотеки - България“ е неправителствена организация в обществена полза. В управителните органи на Фондацията влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.