Dobrich News Добрич новини

Работа днес за Готвач

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 31 март 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
465 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия) 1
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
85 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1 счетоводна програма
477 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология и придобита квалификация - "Учител") Английски 1 продукти и програми
409 Камериер/камериерка, хотел Начално 6
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
417 Чистач/ Хигиенист Начално 1
412 Работник, поддръжка Начално 3
407 Общ работник Начално 7
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
418 Помощник-готвач Начално 4
458 Гладач Начално 2
468 Чистач/ Хигиенист Начално 1
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
355 Чистач/ Хигиенист Основно 1
389 Общ работник Основно 1
490 Камериер/камериерка Основно 10
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
478 Камериер/камериерка Основно 2
368 Готвач Основно 1
475 Камериер/камериерка Основно 3
36 Общ работник Основно 10
339 Шивач Основно 1
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
302 Дърводелец Основно 2
471 Камериер/камериерка Основно 3
427 Чистач/ Хигиенист Основно 2
391 Тракторист Основно 2
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
472 Помощник-готвач Основно 4
493 Камериер/камериерка Основно 10
489 Помощник-готвач Основно 5
413 Готвач Основно 7
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
479 Камериер/камериерка Основно 5
390 Камериер/камериерка, хотел Основно 8
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 10
486 Камериер/камериерка Основно 15
388 Пиколо Основно 2
64 Шивач Основно 5
67 Животновъд Основно 2
54 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
410 Готвач Основно (готвач) 6
488 Готвач Основно (готвач) 5
385 Готвач Основно (готвач) 1
492 Готвач Основно (готвач) 15
481 Готвач Основно (готвач) 4
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
449 Озеленител Основно (кат."В" ) 5
386 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 1
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
24 Работник, строителството Основно (строителен работник) 1
338 Тапицер Основно (тапицер) 1
53 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 6
127 Шивач Основно (шивач) 3
15 Шивач, обувки Основно (Шивач, обувки - желателно),Средно (Шивач, обувки - желателно) 2
307 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки),Средно (шивач, обувки) 5
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
81 Заварчик Основно / Електротехника и енергетика (Заварчик - ел.дъгово заваряване) 2
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
56 Дърводелец, мебелист Основно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец, мебелист - желателно) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 4
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 2
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
431 Продавач-консултант Средно 1
428 Готвач Средно 2
426 Камериер/камериерка Средно 1
414 Сервитьор Средно 10
149 Общ работник Средно 4
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
482 Пиколо Средно Немски, Английски 12
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 2
2113 Рецепционист Средно 1
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
2112 Сервитьор Средно Английски 1
49 Монтажник Средно 1
153 Камериер/камериерка Средно 15
430 Сервитьор Средно 2
145 Камериер/камериерка Средно 10
154 Сервитьор Средно Английски 4
155 Готвач Средно 11
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
473 Сервитьор Средно 6
466 Лакировач, промишлени изделия Средно 1
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
148 Пиколо Средно Чужди 20
171 Продавач-консултант Средно 1
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
341 Сервитьор Средно 5
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
343 Крояч, обувни изделия Средно 1
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
384 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 2 база данни на Microsoft
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
367 Продавач-консултант Средно 1
283 Общ работник Средно 1
366 Шофьор, автобус Средно 5
282 Общ работник Средно 3
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
138 Координатор Средно Английски 1 офис пакет
292 Готвач Средно 2
232 Продавач-консултант Средно 1
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
14 Крояч, обувни изделия Средно ("Оператор в обувното производство" е желатетелно) 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
140 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
22 Аниматор Средно (аниматор) Английски 20
483 Барман Средно (барман) 2
361 Барман Средно (барман) Английски 5
157 Барман Средно (барман) 5
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
159 Готвач Средно (готвач) 5
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
45 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
130 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) 4
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
112 Механошлосер Средно (механошлосер) 1
450 Огняр Средно (огняр) 1
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
129 Сервитьор Средно (сервитьор) 7
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 20
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 5
401 Тапицер Средно (тапицер) 1
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
342 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
445 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор кат. С) 1
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
68 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
113 Електрончик Средно / Електроника и автоматика 2
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
72 Механик, гараж за транспортни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (механик, шофьор кат. Д) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
108 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 6
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
Филиал Балчик
11 Старши експерт Висше / Военно дело и отбрана (специалност: ръководител полети, щурман, летец-пилот) 1 Обслужване на въздушното движение
12 Озеленител Основно,Професионална квалификация / Градинарство (Озеленяване и цветарство) 2
5 Шофьор, цистерна Средно 1
10 Администратор, хотел Средно Английски 2 Word, Excel, интернет
9 Готвач Средно 1
7 Продавач-консултант Средно 1 Офис пакет
Филиал Добричка
23 Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки Средно,Основно 1
Филиал Крушари
7 Санитар Основно 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич