Dobrich News Добрич новини

417 хил. лева надвнесен данък е възстановила НАП на добруджанци

417 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 838 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите на физически лица, през данъчната кампания на изминалата 2016 година. И през данъчната кампания на 2017 година физическите лица, които искат да възстановят недължимо платени суми за данък върху доходите през изминалата година, трябва да подадат годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. През месец януари на текущата година НАП е възстановила надвнесен данък на 14 добруджанци в размер на 12 хил. лева. Декларацията за възстановяване се подава в офиса на НАП Добрич по постоянен адрес. Данък ще бъде възстановен, когато в подадената декларация е посочена сумата на надвнесения данък, името на ТБ, банковия код /ВIC/, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. Към декларацията трябва да са приложени също така и служебни бележки за авансово удържан/внесен данък, актуални за отчетната 2016 година.

Надвнесената сума се възстановява с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а когато лицето няма задължения за прихващане - с протокол, в 30 дневен срок от датата на подаване на декларацията. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, служителите от НАП Добрич изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок физическото лице трябва да подаде нова декларация.
От НАП Добрич напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офиса на НАП в града.
Повече информация за декларирането, плащането и възстановяването на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.