Dobrich News Добрич новини

Чуждестранните физически лица също декларират доходите си пред НАП

164-ма чужденци се регистрираха в НАП Добрич през 2016 г.

Чуждестранните физически лица, регистрирани в НАП Добрич и получили доходи през предходната година, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България, също подават годишна данъчна декларация. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

През изминалата 2016 година в офиса на НАП в Добрич са се регистрирали 164 чуждестранни физически лица. Сред регистриралите се чужденци най-много са руснаците – 36. Поданиците на английската кралица, регистрирали се през изминалата година, са 24. В списъка на регистрираните в местния офис на агенцията чужденци фигурират и 15 германци, 28 румънци, 4-ма италианци и по един гражданин на Саудитска Арабия, Китай, Камерун и др.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци заинтересованите лица могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на националния телефон на НАП 0700 18 700.