Dobrich News Добрич новини

Зимни музикално-образователни цикли на Български камерен оркестър - Добрич

Камерният оркестър разкрива на учениците магията на музиката

През месеците януари и февруари възпитаници на добрички училища ще слушат музикалните лектории на БКО - Добрич с диригент Алексей Измирлиев.

В програмата на творческият сезон на културния институт през зимният период са залегнали няколко музикално-образователни цикли за учениците и най-младите хора на Добрич.
Първият цикъл концерти е предвиден в периода от 23 до 25 януари, а вторият в средата на месец февруари.
През януари и февруари възпитаници на добрички училища ще слушат музикалните лектории на БКО - Добрич с диригент Алексей Измирлиев.
През януари Български камерен оркестър - Добрич с диригент Алексей Измирлиев ще изнесе шест музикални лектории - на 23 януари (понеделник) от 15.00 и 16.20 ч. в ОУ "Христо Смирненски", на 24 януари (вторник) от 15.10 и 16.20 ч. за възпитаниците на частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" и на 25 януари (сряда) от 15.10 ч. и 16.20 ч. за учениците на ОУ "Христо Ботев".

Музикално-образователните концерти на Българския камерен оркестър - Добрич за най-младата публика обхващат темите "Музикалните инструменти" и "Стилове в музиката", включват запознаване със стила класическа музика, инструментите, използвани в класическата музика, формите на изпълнителското изкуство. Чрез тези образователни уроци учениците ще научават повече за възможностите на даден инструмент и за света на класическата музика.
Диригентът Алексей Измирлиев е лектор на образователните концерти, който по изключително интересен начин разкрива на децата магията на музиката. Маестрото и неговите колеги се стремят да възпитават у младите хора ново отношение към класическата музика, да ги заинтригуват и да ги накарат да влязат в концертните зали не организирано, а по свое собствено желание.
Добрата традиция за провеждането на образователни концерти, организирани за младите хора на Добрич, цели да повиши музикалната култура на учениците, да чуят на живо музикални произведения, да видят инструменти, за които учат в училище и не на последно място да възпитава у тях вкус към по-различен вид музика от тази, която ги заобикаля в ежедневието.