Dobrich News Добрич новини

НАП е институцията с най-високо ниво на доверие в България

Резултатите на НАП за събираемост за 2016 г. с над 1,9 млрд. лв. повече от миналата година
НАП е институцията с най-високо ниво на доверие – 51 % в България
НАП отчита 83 % доброволно изпълнение на задълженията на бизнес и граждани


Приходи на НАП

2016 г. е годината с най-успешни резултати в Национална агенция за приходите и е категоричен успех за екипа на НАП. Агенцията я отбелязва като най-силната на ниво резултати и като най-удовлетворяваща на ниво доверие от гражданите и постижения за екипа на НАП.

По предварителни данни до края на 2016 г. НАП ще събере общо 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигурителни вноски. Резултатите представляват 1,9 млрд. лв. повече събрани приходи, спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25 % повече приходи. Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е, че екипът на НАП реализира през 2016 г. устойчивост на успеха и не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г.

Приходите от ДДС достигат 5,4 млрд лв., резултат, който показва ръст с над 1 млрд лв. повече, спрямо миналата година. А приходите от осигурителни вноски (социални и здравни) достигат 7,3 млрд лв.. Увеличението тук е с над 500 млн. лв. спрямо година по-рано. Над 105 млн. от ръста се дължи на повишение в постъпленията от здравноосигурителни вноски.

Политика по Обслужване на клиенти

НАП има три основни бизнес функции: обслужване на клиенти, събиране и контрол. В сферата на обслужване на клиенти НАП отчита като най-важни резултати обслужването на клиенти по електронен път. Чрез предоставяне на електронни услуги Агенцията постига и една от основните си цели, а именно намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. НАП предоставя над 80 електронни услуги и отчита, че над 90% от всички декларации са подадени по електронен път. Като резултат, през 2016 г. НАП е спестила над 300 млн. лв. административни разходи на бизнеса и гражданите именно чрез обработката на над 100 млн. електронни документа. През 2016 г. НАП успя да внедри включително и възможността за справки по електронен път за местни данъци и такси (данък върху недвижимите имоти и данъците върху МПС) и плащането им чрез сайта на НАП.

Фактите в сферата на „Обслужване на клиенти“

Над 5,4 милиона обслужени клиенти през 2016 г.;
92% от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по Кодекса на труда) са получени в НАП по електронен път;
Над 80 е-услуги, чрез които и през тази година сме разменили с клиентите над 100 млн. електронни документа, което пести на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи;
1,3 млн. данъчни декларации получени през 2016 г. от фирми и физически лица;
Внедрени през 2016 г. нови е-услуги, включително възможността за справки за местни данъци и такси (данък върху недвижимите имоти и данъците върху МПС) и плащането им чрез сайта на НАП.
Следва продължение на другата страница...
[next]
Политика по Обслужване на клиенти

Едни от мерките, довели до резултатите на НАП, са информационните кампании към бизнеса и гражданите, комуникация в медиите, лятната кампания по Черноморието и кампаниите за контрол, активирани в зимния сезон. През 2016 г. НАП повиши драстично ефективността на контролната дейност и постига много добри резултати в борбата срещу сивата икономика.
Настоящата година се отличава и с устойчивост на подхода за коректно отношение към бизнеса. НАП въвежда мерки, с които гласува повече доверие на фирмите и им дава възможност сами да коригират допуснати грешки, включително да анулират фактури или да подадат коригиращи ДДС декларации, вместо да активира директно процесите по извършване на ревизии.

Въвеждането на опростена процедура за възстановяване на ДДС за коректни данъкоплатци е една от мерките, с които Агенцията гласува още повече доверие на данъкоплатците, които в срок плащат задълженията си. През есента на 2016 г. НАП въведе напълно нов подход за възстановяване на ДДС за коректните компании с добра данъчна история. Когато сумата за възстановяване на ДДС е в определени стойностни граници и компаниите нямат неплатени задължения към бюджета, сумите се възстановяват веднага и без формалности. За 3 месеца по този ред е възстановен близо 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании. Новият подход показва отново отношение на доверие и съдействие към коректния бизнес.

Фактите в сферата на „Контрол“

Контрол, основан на управление на риска, тоест на идеята да се изследват всички икономически сектори и данъчните рискове, които съществуват у всеки от тях, да се измерят количествено щетите за бюджета, да се определи кръгът на рискови лица, след което рисковете да бъдат третирани от НАП не само с контролни и санкционни мерки, но и с информационни и комуникационни способи, като всяко действие на приходната агенция има количествено измерим резултат.
Лятна кампания
Масова кампания на НАП, МВР и АМ по Черноморието;
Значителен ресурс от вътрешността на страната, концентриран по крайбрежието по време на туристическия сезон, включително звената за фискален контрол и обслужване на НАП;
Оборотът в населените места по Черноморието за трите летни месеца надхвърли 5 млрд. лв.;
Броят на регистрираните касови апарати се увеличи с близо 10%;
Приходите от ДДС само на структурите на НАП във Варна и Бургас и то само за трите летни месеца се увеличиха с близо 40 млн. лв. Над 15 000 проверки, открити наблюдения и такива чрез софтуера за дистанционна връзка и инвентаризации бяха извършени от екипите на НАП. Отчетеният на фискалните устройства оборот във Варна и Бургас е нараснал в резултат на проверките с над 200 млн. лв. ;
НАП отчита ясни сигнали за трайна промяна на поведението на рисковите търговци в посока спазване на данъчните изисквания;
Подобен подход ще бъде използван и по време на зимния туристически сезон.
Ревизии и проверки
Близо 9700 приключени ревизии с разкрити неплатени данъци и осигурителни вноски за близо 1,8 млрд. лв.;
Общият брой на проверки, извършени от НАП през 2016 г. е 276 000.;
Проверките на физически лица за несъответствие на придобито имуществото и декларирани доходите през 2016 г. са 1355 с открити недекларирани данъци и осигуровки над 126 млн. лв.
Ревизии за търсене на отговорност на собственици и управители на фирми за задължения на дружествата им – 137 с разкрити близо 85 млн. лв.
Основната цел на НАП е проверките, и особено ревизиите, да се насочват към онези данъкоплатци, при които става дума за умишлено отклонение от облагане или за организирани престъпни схеми, като в последните случаи се действа в координация с правоохранителните органи.
Опростена процедура за възстановяване на ДДС за коректни данъкоплатци. НАП възстановява по далеч по-бърза процедура, дори без проверка или ревизия. През есента на 2016 г. НАП въведе напълно нов подход за възстановяване на ДДС, като на онези компании, които имат добра данъчна история, сумата за възстановяване на ДДС е в определени стойностни граници и нямат неплатени задължения към бюджета сумите се възстановяват веднага и без формалности. За 3 месеца по този ред е възстановен близо 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании.
Контрол на т.нар турско и китайско карго – съвместна инициатива на Междуведомствения координационен център НАП, МВР и прокуратурата спрямо вносители на стоки от Турция и Китай. Рязка промяна на данъчното поведение на рисковите лица след въвеждането на контрол на движението на каргото от границите, към местата за разтоварване и последващите доставки. Съвместни операции на Илиянци, пазара в Димитровград и редица други обекти за търговия.
Само след първия месец на контролни мерки от институциите месечните вноски по ДДС на рисковите вносители се увеличиха с близо 600 000 лв.
До момента Извършени са 499 проверки на 21 вносители. Възложени са 17 ревизии и е наложено предварително обезпечение на стойност 850 хиляди лева.
Пресечени бяха схеми за фиктивно фактуриране на внесени в страната стоки от Китай и Турция, които на практика се продават без документи в България.
В сътрудничество с правоохранителните органи вече се водят досъдебни производства за търсене на наказателна отговорност.
Следва продължение на другата страница...
[next]

Политика по Събиране

Като причинно- следствена връзка от данъчната администрация отчитат и изключително позитивна промяна в отношението на данъкоплатците към процеса на плащане на данъци.  Фактите показват, че устойчиво расте процентът на доброволно декларираните и внесените в срок задължения. 83% е точната цифра на декларираното от клиентите на НАП, което е платено в срок. Крайният резултат е намаляване на делът на просрочените задължения, за които се налага процедура по принудително събиране.
НАП отбелязва като най-важен резултат постигнатата устойчивост при
доброволно изпълнение на задълженията, при което данъкоплатецът усеща професионално отношение и има достъп до системата с най-новите технологии като за 2015 г. резултатите са 80%, а за 2016 г. – 83 %.

Фактите в бизнес функция „Събиране“

Трайно расте делът на доброволно декларираните и внесените в срок задължения. Т.е намалява делът на просрочените задължения, за които се налага процедура по принудително събиране.
83% от декларираното от клиентите на НАП е платено в срок (увеличение с 0.9 % спрямо миналата година)
Наред с повишеното доброволно изпълнение, до края на месец ноември НАП е събрала с 118 млн. лв. повече просрочени публични задължения спрямо миналата година
По-висока събираемост на просрочените задължения по подадени през годината декларации по ДДС – с 5 % ръст, ЗКПО – с 1,6 % повече, и ЗДДФЛ – с 1,7 % повече и за задължителни осигурителни вноски – с 1,7 % повече.


Политика по Фискален контрол

Един от успехите на НАП са резултатите на звено Фискален контрол, което има за цел предотвратяване на данъчни измами при превоз на стоки с висок фискален риск на територията на България. Стратегията за контрол на рискови стоки на екипа на Агенцията отчита резултати, които са прецедент в работата им. Звено Фискален контрол, създадено преди 2г. успява да реализира през 2016 г. фискален контрол на над 1 млрд. кг. стоки.

Фактите от звено „Фискален контрол“

Над 320 000 проверки от звеното за фискален контрол на движението на рискови стоки (плодове и зеленчуци, мляко, месо и редица други) за годината.
Над 1 млрд. кг стоки са били обект на фискален контрол през 2016 г.
Над 90 000 пломбирани превозни средства, превозващи рискови стоки
Ръст на данъчната основа на вътрешнообщностните придобивания (покупки на стоки от български търговци от контрагенти в ЕС) с над 1,2 млрд. лв. от създаването на звеното за фискален контрол (по-малко от 2 години).
Следва продължение на другата страница...
[next]

Позициониране на НАП в обществото

Национална агенция за приходите е институцията, получила най-високо доверие от гражданите сред всички публични институции в България. Социологичекото проучване на Българска стопанска камара отчита, че НАП е институцията с най-голямо доверие на гражданите. 51 % от анкетираните са отговорили положително на въпроса как оценяват дейността на институциите в България и са дали доверието си на данъчната администрация. За справка, следващите институции в класацията са с 20 % по-ниски резултати.
Екипът на НАП дефинира успеха като процес, в който колкото повече отговорност и отношение от страна на екипа има, толкова гражданите показват доверие и ангажираност.
Най-ценният актив в отношенията данъкоплатец - държава е доверието. През 2016 г. доверието между НАП и клиентите й става все по-голямо.
Второ поредно независимо социологическо проучване тази година поставя НАП на първо място по степен на обществено доверие сред обществеността измежду всички други държавни органи.
Трайно увеличение на дела на доброволно внесените в срок публични задължения.
Нов подход, основан на помощ и подкрепа, по-малко, но по-целенасочени контролни действия, основно фокусирани върху организираните схеми за избягване на облагане.